Przegląd Filmów Etnologicznych Łódź 2011

Ośrodek Regionalny Łódzkiego Domu Kultury zaprasza do wzięcia udziału w Przeglądzie Filmów Etnologicznych.

Tak jak w poprzedniej edycji, Przegląd ma charakter otwarty i skierowany jest do środowisk realizujących szeroko rozumiany film/zapis etnologiczny.

Warunki uczestnictwa:

· Przegląd Filmów Etnologicznych ma charakter otwarty i skierowany jest do środowisk realizujących szeroko rozumiany film/zapis etnologiczny

· Film/y w formacie dvd, avi (dopuszczalnym nośnikiem jest również VHS) wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa należy nadesłać na adres Biura Organizacyjnego Przeglądu Filmów Etnologicznych do dnia 15 stycznia 2011 roku

· Powołana przez Organizatorów komisja zakwalifikuje nadesłane filmy do udziału w Przeglądzie

· Organizatorzy zapewniają uczestnikom Przeglądu właściwe miejsce do prezentacji oraz możliwość udziału w panelach dyskusyjnych z udziałem pracowników Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, muzealników, studentów, łódzkiego środowiska filmowego oraz zaproszonych gości

· Organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów

· Uczestnicy Przeglądu pokrywają koszty przejazdu i pobytu

· Organizatorzy przewidują przyznanie nagrody publiczności

Miejsce:
· Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź

Termin:
· marzec 2011

Regulamin oraz karta zgłoszenia

Bliższych informacji udziela:

Biuro Organizacyjne Przeglądu Filmów Etnologicznych – Łódź 2011

Ośrodek Regionalny Łódzkiego Domu Kultury

ul Traugutta 18, 90-113 Łódź

tel.: 42/633-98-00, w. 206, 222; fax: 42/633-70-96

e-mail: osrodekregion@ldk.lodz.pl