Między Wilnem a Toruniem. Początki kolekcji etnograficznej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Między Wilnem a Toruniem.<br />Początki kolekcji etnograficznej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, fot. arch. Muzeum Podlaskie

Między Wilnem a Toruniem. Początki kolekcji
etnograficznej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
fot. arch. Muzeum Podlaskie

Między Wilnem a Toruniem – początki kolekcji etnograficznej Muzeum
Podlaskiego w Białymstoku w latach 1949-1954”
– to temat wystawy, która
otwarta zostanie w sobotę, 16 października o 18.00 w Ratuszu (Rynek
Kościuszki).

Wystawa została przygotowana ze zbiorów Działu Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i Archiwum Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Autorem wystawy jest starszy kustosz Wojciech Kowalczuk.

Ekspozycja opowiada o początkach kolekcjonerstwa etnograficznego w białostockim muzeum, o gromadzeniu zbiorów etnograficznych i o pierwszej wystawie etnograficznej zorganizowanej przez Marię Znamierowską-Prűfferową w 1954 roku.

Współpraca między muzeami w trudnych powojennych latach była z jednej strony wynikiem działań Ministerstwa Kultury i Sztuki, a z drugiej – efektem głębokiej troski polskich muzealników o zachowanie materialnych przejawów dawnej kultury we wszystkich regionach kraju. W przypadku kultury ludowej był to swoisty wyścig z czasem.

Maria Znamierowska-Prűfferowa, korzystając z funduszy przydzielonych przez MKiS, w latach 1949 i 1950 zorganizowała badania terenowe na obszarze województwa białostockiego. Obiekty zebrane wtedy przez etnografów zostały przekazane Muzeum w Białymstoku. Maria Prűfferowa przygotowała także scenariusz pierwszej białostockiej wystawy etnograficznej.

Dziś Muzeum Podlaskie wystawą "Między Wilnem a Toruniem" przypomina początki swojej działalności, w których istotny udział mieli toruńscy etnografowie. Zebrana przez nich kolekcja etnograficzna przyczyniła się do prężnego rozwoju nowej placówki muzealnej.

Wystawa prezentowana będzie od 16 października do 29 listopada 2010 r. w salach Ratusza w Białymstoku, Rynek Kościuszki 10

Tej retrospektywnej ekspozycji towarzyszyć będą spotkania, prelekcje i wykłady.

17.10.2010 r. (niedziela) godz. 17.00 – Zygmunt Ciesielski – Początki muzealnictwa etnograficznego w Białymstoku.

20.10.2010 r. (środa) godz. 18.00
– Grażyna Charytoniuk – Badania etnograficzne Mariana Pieciukiewicza na Białostocczyźnie w latach 60. XX wieku.

27.10. (środa) godz. 17.00 – Marcin Lićwinko – "Prześpiewać na nowo czyli dawne pieśni dzisiaj"

3.11.2010 r. (środa) godz. 17.00 – Grafiki Małgorzaty Dmitruk

9.11.2010 r. (wtorek) godz. 18.00 – Alicja Mironiuk-Nikolska – Prezentacja filmów etnograficznych Piotra Szackiego z Państwowego Muzeum Etnograficznego.

17.11.2010 r. (środa) godz. 17.00 – Piotr Borowski – "Koniec pieśni" prezentacja filmu i spotkanie z autorem

Źródło: www.www.etnomuzeum.pl / opr. J. Jakubowska

TESTTT