Promocja książki „Wiatraki w Polsce”

To praca habilitacyjna Mieczysława Pawlika, której nie zdążył obronić przed śmiercią, opracowana i wydana przez jego krewnych. W sobotę 27 kwietnia o godz. 15 Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej  zaprasza do dworu z Bobry Wielkiej na spotkanie poświęcone książce „Wiatraki w Polsce”.

Dr Mieczysław Pawlik, rocznik 1926, był wychowawcą i nauczycielem akademickim. Jego zainteresowania dotyczyły między innymi kultury materialnej wsi, w szczególności zabytków młynarstwa wiatrowego i wodnego w północno–wschodniej Polsce.

Praca dydaktyczna nie była jego jedynym zajęciem. Pełnił wiele funkcji społecznych. Brał czynny udział w tworzeniu Białostockiego Muzeum Wsi (obecnie Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej). Uważał, że „zachowanie najcenniejszych obiektów kultury ludowej jest wspólnym obowiązkiem wszystkich ludzi.”

Źródło: www.podlaskie.eu / Edyta Chodakowska-Kieżel