„Pieśń dla Łemka to głos jego duszy”. Łemkowskie piosenki ze Świątkowej Wielkiej.

Pieśń dla Łemka to głos jego duszy i nierozerwalna część jego życia. Do niej Łemko wplata wszystkie swoje doświadczenia, marzenia i nadzieje – pisze Bolesław Bawolak, oddając w ręce Czytelników trzecią publikację poświęconą niematerialnej spuściźnie łemkowskiej z terenu wsi Świątkowa Wielka.

Książka Łemkowskie piosenki ze Świątkowej Wielkiej. Śpiewnik zawiera ponad 250 utworów wraz z zapisami nutowymi. Utwory te w dużej mierze znajdują się w kanonie kultury ludowej, ale autor świadomie wybrał do zbioru mniej znane piosenki. Ojciec Bolesława, Wasyl, część tekstów zasłyszał od swojego ojca Michała i dziadka Faustyna, następnie zapisał w zeszytach i przekazał synowi.

Większość utworów pochodzi z repertuaru kapeli Bawolaky, w której grał Bolesław Bawolak wraz z ojcem i bratem, oraz innych zespołów, w których grywali przodkowie autora. Zespoły te, o różnym składzie, dysponowały bogatym repertuarem pieśni łemkowskich i zabawiały biesiadników podczas wesel i zabaw tanecznych w okolicy. Pomiędzy kapelami łemkowskimi istniała rywalizacja – wspomina Bawolak. – Każda kapela chciała zagrać jak najpiękniej i najlepiej piosenki, których nie znały inne kapele. Jedną z możliwości zdobycia nowych pieśni była wymiana „coś za coś” pomiędzy kapelami. Wszystkie zamieszczone w książce utwory zostały zapisane zarówno w języku polskim, jak i łemkowskim wraz z transkrypcją fonetyczną.

„Łemkowskie piosenki ze Świątkowej Wielkiej. Śpiewnik”, mat. nadesłany

Zbiór pieśni i śpiewanek został podzielony na części według głównych motywów tematycznych, znajdziemy w nim zatem pieśni miłosne, kawalerskie, emigracyjne, żołnierskie, biesiadne i inne. Niezwykła różnorodność zarówno stylistyczna, jak i tematyczna odzwierciedla bogactwo łemkowskiego folkloru muzycznego.

Książka została zilustrowana obrazami olejnymi nieżyjącego już malarza łemkowskiego Stefana Telepa ze Zdyni. Współgrają z nimi kolorystycznie, ale wykorzystują współczesne techniki plastyczne, barwne kolaże Krzysztofa Radoszka – autora projektu książki. Scenki rodzajowe z życia Łemków uwiecznione na obrazach olejnych zostały ciekawie uzupełnione i ożywione współczesnymi grafikami, w których przeplatają się motywy ze świata natury, powidoki twarzy i postaci ludzkich, szkice roślinne z atlasów botanicznych i akwarelowe pejzaże.

„Łemkowskie piosenki ze Świątkowej Wielkiej. Śpiewnik”, mat. nadesłany

To już trzecia książka Bolesława Bawolaka poświęcona rodzinnej wsi po Łemkowskim weselu w Świątkowej Wielkiej oraz Łemkowskich powiedzeniach i przysłowiach ze Świątkowej Wielkiej i okolic. Dzięki imponującemu materiałowi źródłowemu, zebranemu w każdej z tych publikacji, autor udowadnia, że jest nie tylko oddanym i pieczołowitym archiwistą swojej wsi, lecz także jej żywą pamięcią, która o historii tego miejsca ma jeszcze wiele do opowiedzenia. Wszystkie publikacje autorstwa Bolesława Bawolaka zostały wydane nakładem Wydawnictwa Żyznowski, które od 18 lat zajmuje się tematyką regionalną.

O autorze
Bolesław (Wasyl) Bawolak (ur. 1951) od najmłodszych lat był przyuczany przez swojego ojca, Wasyla, do gry na akordeonie. W wieku kilkunastu lat dołączył do zespołu grającego na weselach w okolicach Świątkowej Wielkiej. W skład jego zespołu, obok ojca Bolesława, który grał na trąbce, wchodziło jeszcze dwóch saksofonistów i perkusista. Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Ekonomicznej (kierunek: Ekonomika przemysłu) i Akademii Rolniczej (kierunek: Leśnictwo) podjął pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Myscowej, a następnie w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gorlicach. Pracował także – do emerytury – jako leśniczy w Nadleśnictwie Żmigród (przemianowanym w 1995 roku na Magurski Park Narodowy).

O wydawcy
Wydawnictwo Żyznowski to mała podwielicka oficyna, która została założona w 2004 roku przez Wiesława Żyznowskiego, obierając kierunek i specjalizację w tematyce regionalnej. Wiesław Żyznowski (ur. 1964) – wydawca i autor książek o regionie wielickim, naukowo specjalizuje się w filozofii przedsiębiorczości. Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym uzyskał stopień doktora filozofii. Od 1996 roku główny akcjonariusz, a od 2010 prezes zarządu w Mercator Medical SA. Właściciel firmy Baza prowadzonej wraz z żoną Urszulą, będącej administratorem nieruchomości, oraz wydawnictwa Żyznowski w Sierczy koło Wieliczki.