Programy IMiT: „Szkoła mistrzów tradycji” i „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”

Do 30 listopada br. trwa nabór wniosków aplikacyjnych do kolejnych edycji programów Instytutu Muzyki i Tańca „Szkoła mistrzów tradycji” i „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”.

Program „Szkoła mistrzów tradycji” nawiązuje do rozpowszechnionej w wielu krajach idei podtrzymywania lokalnych tradycji muzycznych, technik wykonawczych oraz unikalnych sposobów myślenia muzycznego i komunikacji. Celem programu jest upowszechnienie, podczas specjalnie organizowanych warsztatów, tradycyjnych technik gry na instrumentach oraz śpiewu i tańca.

W ramach programu IMiT dofinansowuje honoraria artystów prowadzących warsztaty oraz część kosztów organizacyjnych związanych z ich realizacją. W ramach jednego projektu można starać się o dofinansowanie honorariów mistrzów w wysokości do 7 000 zł oraz kosztów organizacyjnych warsztatów do 5 000 zł.

Program „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” ma na celu naukę i upowszechnianie praktycznych umiejętności budowy polskich instrumentów ludowych oraz wiedzy o ich roli w kulturze Polski metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń. Możliwe są dwie formy zgłoszenia udziału i uczestnictwa w programie poprzez warsztaty organizowane instytucjonalnie (priorytet I) lub poprzez warsztaty indywidualne (priorytet II).

W ramach programu IMiT dofinansowuje honorarium mistrza artysty ludowego prowadzącego warsztaty i część kosztów organizacyjnych warsztatów (priorytet I) lub honorarium mistrza prowadzącego warsztaty indywidualne i honorarium artysty ucznia za wykonanie projektu zbudowanego podczas warsztatów instrumentu (priorytet II).

W przypadku warsztatów organizowanych przez instytucję można starać się o dofinansowanie w wysokości honorarium mistrza do 5 000 zł i kosztów organizacyjnych do 4 000 zł. W priorytecie II (warsztaty indywidualne) maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5 000 zł honorarium mistrza za poprowadzenie warsztatów i 3 000 zł honorarium ucznia za wykonanie projektu instrumentu.

Termin naboru wniosków do obu programów upływa 30 listopada 2017 roku.

Szczegółowe informacje o programach i regulaminy znajdują się na stronie internetowej www.imit.org.pl w zakładce programy.