Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia. Dobre praktyki

Wydawnictwo Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia. Dobre praktyki, jest zbiorem materiałów pokonferencyjnych, prezentujących tematykę ochrony tradycyjnej architektury regionu Podlasia.

Zamieszczone w publikacji artykuły dotykają problematyki w sposób wielowymiarowy, uwzględniając zarówno perspektywę muzealników i konserwatorów zabytków, na co dzień troszczących się o obiekty drewniane w terenie, jak i osób inicjujących lokalne działania in situ.

Publikacja jest rezultatem spotkania zorganizowanego 20 września 2017 r. w Wasilkowie pod tym samym tytułem, przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej przy współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i
Rolnictwa Polskiej Akademii nauk oraz Powiatu Białostockiego.

Konferencja oraz publikacja pokonferencyjna uzyskały wsparcie ze środków Unii Europejskiej w
ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Osoby zainteresowane nabyciem bezpłatnego egzemplarza publikacji prosimy o kontakt z Działem Edukacji i Promocji Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej pod numerem telefonu 509 336 816 lub na
adres e-mail: promocja@skansen.bialystok.pl.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich zapraszamy do
rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony
internetowej www.ksow.pl.

okladka2.indd