Portret własny wielkopolskich twórców ludowych

Snutka wykonana przez Mariannę dobrowolską<br />fot. A. W.Brzezińska

We współpracy Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia twórców Ludowych realizowany jest projekt pt. Portret własny wielkopolskich twórców ludowych.

Projekt dotyczy udokumentowania działalności  twórców ludowych zrzeszonych w Wielkopolskim Oddziale Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Jego celem jest zebranie materiału badawczego w postaci wywiadów, nagrań audio oraz dokumentacji foto.

Na podstawie zebranych materiałów zostaną opracowane tzw. sylwetki twórców, które staną się częścią przygotowywanego katalogu, który ma zostać wydany pod koniec 2014 roku (wydawcą będzie WO STL).  

Wszystkie informacje związane z realizacją projektu są dostępne na blogu, prowadzonym przez Annę Weronikę Brzezińską: www.tworcywielkopolscy.blogspot.com

Projekt realizowany jest w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanego w dziedzinie "animacja i edukacja kulturalna".