Dorzecze Niemna – śladami Oskara Kolberga

"Dorzecze Niemna – śladami Oskara Kolberga" to interdyscyplinarna ekspedycja w poszukiwaniu melodii, tańców, obyczajów okruchów dawnego świata, rozsypanych gdzieś na wschodnich rubieżach, na trójstyku granic Polski, Litwy i Białorusi.

Stowarzyszenie Krusznia w ramach tego projektu realizuje szereg wypraw na Białoruś i Litwę oraz badań terenowych u siebie – czyli na Suwalszczyźnie. W burzliwej historii tych ziem wiele obyczajów zatarło się i odeszło w niepamięć, ale nadal żyją Ci, którzy mogą użyczyć swej pamięci i pomóc zdokumentować to co zostało.

Dzięki zaangażowaniu przyjaciół i partnerów z Białorusi, pierwsze poszukiwania okazały się bardzo owocne. Udało się dotrzeć do wiekowych artystów ludowych, którzy pamiętają melodie i pieśni śpiewane od Oszmian po Wołożyn.

Rezultatem cyklu ekspedycji będzie wydawnictwo płytowe. Podwójny album z muzyką oraz filmami wizerunkowymi ma na celu przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców tę część Europy z punktu widzenia muzyki tradycyjnej, ale także szeroko rozumianej obyczajowości. To opowieść o ludziach – jak żyli kiedyś i jak żyją dziś.

Zapraszamy do obejrzenia zwiastunu: www.vimeo.com/98397963