„Polskie ludowe instrumenty muzyczne” – prezentacja portalu

Suka biłgorajska, fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

suka biłgorajska
fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

Instytut Muzyki i Tańca zaprasza na prezentację portalu „Polskie
ludowe instrumenty muzyczne”, która odbędzie się 17 marca 2015 r. o
godz. 12.00 w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

Portal „Polskie ludowe instrumenty muzyczne” (www.instrumenty.edu.pl)
prezentuje instrumenty muzyczne i narzędzia dźwiękowe wykorzystywane w
praktyce na terenie całej Polski od XVIII po XXI wiek. Strona ma
charakter popularyzatorski i edukacyjny, spełniając jednocześnie
wymagania specjalistów i naukowców.

Portal „Polskie ludowe instrumenty muzyczne” jako pierwszy prezentuje
tak bogaty materiał porównawczy – całkowicie nową dokumentację
zdjęciową wraz z profesjonalnymi opisami, wzbogacony o nagrania
dźwiękowe, materiały audiowizualne oraz projekty instrumentów.

W bazie znajduje się niemal 250 obiektów – unikalnych eksponatów
muzealnych, pochodzących z najważniejszych kolekcji w Polsce: Muzeum
Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, Państwowego Muzeum
Etnograficznego, Muzeum Narodowego w Poznaniu (Muzeum Instrumentów
Muzycznych i Muzeum Etnograficznego) oraz Kolekcji Jadwigi i Mariana
Sobieskich.

Na portalu zamieszczono prawie 1000 wysokiej jakości zdjęć. Niektóre
obiekty prezentowane są w technice 360 st. Zastosowano filtry,
pozwalające przeszukiwać bazę danych pod kątem typu instrumentu, czasu
powstania, regionu, kolekcji czy twórcy. Portal prezentuje także
informacje o tradycjach muzycznych poszczególnych regionów Polski i
funkcji każdego instrumentu w ludowej kulturze. Baza skonstruowana
została na zasadzie katalogu, do którego stale można dodawać kolejne
rekordy.

Wykorzystane na portalu multimedia pochodzą m.in. z kolekcji
Polskiego Radia i Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyka źródeł”, zbiorów
Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, archiwów Muzyki Odnalezionej
oraz materiałów IMiT związanych z realizacją programów „Szkoła mistrzów
tradycji” i „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”.

Wszystkie instrumenty w bazie zostały sklasyfikowane w oparciu o
najnowszą wersję klasyfikacji instrumentów Hornbostela i Sachsa,
stosowaną przez Konsorcjum MIMO (Musical Instrument Museums Online –
Muzea Instrumentów Muzycznych Online) i za jego uprzejmą zgodą, po raz
pierwszy w całości przetłumaczoną na język polski.

Portal jest dwujęzyczny, polski i angielski.

Do współpracy przy tworzeniu portalu Instytut Muzyki i Tańca zaprosił
wybitnych badaczy, specjalistów z zakresu instrumentologii – prof.
Zbigniewa Przerembskiego (Katedra Muzykologii Uniwersytetu
Wrocławskiego) oraz prof. Beniamina Vogla (prof. emeritus). Młode
pokolenie instrumentologów reprezentuje Joanna Gul (Katedra Muzykologii
Uniwersytetu Wrocławskiego). Kuratorem portalu jest muzykolog Agata
Mierzejewska. Zdjęcia wykonał Waldemar Kielichowski. Za realizację
informatyczną odpowiadało Studio Robot.

Projekt zrealizowany został przez Instytut Muzyki i Tańca w Roku
Oskara Kolberga (2014) ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, w ramach działań priorytetowych Roku Kolberga.

Z twórcami portalu będzie można spotkać się podczas prezentacji 17
marca o godz. 12.00 w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. W
programie prezentacji również żywa muzyka na tradycyjnych instrumentach.
Serdecznie zapraszamy!