Fonogram Źródeł 2014

Znamy laureatów konkursu Polskiego Radia Fonogram Źródeł 2014.

Jury Fonogramu Źródeł 2014 roku w składzie:

prof. Piotr Dahlig – etnomuzykolog, Instytut Muzykologii UW
dr Weronika Grozdew-Kołacińska – etnomuzykolog, Instytut Sztuki PAN
Piotr Kędziore k- dziennikarz Programu 2 PR
Anna Szewczuk – kierownik RCKL, Program 2 PR
Anna Szotkowska – dziennikarz Programu 2 PR

przyznało Nagrodę Specjalną w wysokości 2500 złotych Fundacji Klamra z Żywca za album Macieja i Katarzyny Szymonowiczów "Gajdosze" – imponujące wydawnictwo etnograficzne ukazujące tradycję muzyczną i współczesność beskidzkich gajdoszy.

Dwie równorzędne pierwsze nagrody: Wydawnictwu In Crudo za monografię "Marian Bujak z Szydłowca. Portret skrzypka" wszechstronnie ukazującą styl i repertuar wybitnego muzyka radomskiego, oraz Wydawnictwu Księży Młyn za album Aldony Jadwigi Plucińskiej "Polskie Zwyczaje Rodzinne" z dołączonymi bezcennymi nagraniami z Archiwum Folkloru Religijnego Instytutu Muzykologii KUL.

Drugą nagrodę otrzymały ex aequo: Stowarzyszenie Krusznia za album "Dorzecze Niemna. Śladami Oskara Kolberga" będący świadectwem żywotności muzycznej tradycji regionów nadniemeńskich oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej za płytę "Kapela Byrtków z Pewli Wielkiej" za bogaty obraz kultury dudziarskiej regionu żywieckiego.

Trzecią nagrodę Jury przyznało Instytutowi Sztuki Polskiej Akademii Nauk za album "Gdyby Kolberg miał fonograf" za próbę konfrontacji dziedzictwa kolbergowskiego z dwudziestowieczną dokumentacją fonograficzną.

Jury z zadowoleniem podkreśla wyjątkowo wysoki poziom nadesłanych fonogramów i przyznaje wyróżnienia dla zespołu Białopotocanie za staranne udokumentowanie kultury tanecznej własnego regionu; dla Wydawnictwa Acte Prealable i Kapeli Marty Cichej za wierne odtworzenie stylu i repertuaru skrzypków sieradzkich; dla Wydawnictwa In Crudo za historyczną dokumentację i przybliżenie atmosfery autentycznego muzykowania na Scenie Korzenie na płycie "I po ścianach. Muzyka z Remontu 1994-96"; dla Fundacji Ważka za umiejętne ukazanie mozaiki kulturowej współczesnego regionu dolnośląskiego na płycie "Od wschodu słońca…".

Źródło: http://www.polskieradio.pl/228/4278

TESTTT