Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne

22 września o godz. 10.00 w Instytucie Sztuki PAN (ul. Długa 26, Warszawa) w Sali im. Jadwigi i Mariana Sobieskich odbędzie się spotkanie o charakterze konferencyjno-szkoleniowym pt. Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie.

Tematyka planowanej konferencji – adresowanej przede wszystkim do opiekunów i właścicieli zasobów fonograficznych dokumentujących polską muzykę tradycyjną, a także do zbieraczy folkloru muzycznego – będzie nawiązywała do problemów poruszonych podczas spotkania grupy roboczej panelu Źródła i ludzie – dokumentacja, publikacja, sieć – po co promować archiwa?, które odbyło się w ramach konferencji Rok Kolberga – i co dalej 26 listopada 2014 r. w Radziejowicach.Panel prowadzili: Agata Kwiecińska (Narodowy Instytut Audiowizualny) i Jacek Jackowski (Instytut Sztuki PAN).

Referaty przedstawią specjaliści m.in. z Archiwum Polskiego Radia, Biblioteki Narodowej, Instytutu Fryderyka Chopina, Instytutu Sztuki PAN. Poruszone zostaną m.in. następujące kwestie i problemy:

– historia fonografii ze szczególnym uwzględnieniem historii fonografii etnomuzycznej,

– charakterystyka i specyfika historycznych nośników dźwięku (wałki fonograficzne, płyty, rolki pianolowe, taśmy, zapis cyfrowy)

– metody opisów i katalogowania dokumentów dźwiękowych, zagadnienie rozróżnienia statusu nośników

– metody archiwizacji, digitalizacji, rekonstrukcji dźwięku i wszelkie nieporozumienia i nadużycia w definiowaniu i nazywaniu określonych procesów

– aktualny stan polskiego dziedzictwa etnofonograficznego i zarys perspektyw opracowania i udostępniania tych zasobów.

Przewidujemy oczywiście dyskusję, która w wypadku tego spotkania będzie miała szczególne znaczenie, zaś referaty mają zachęcić i zainspirować wszystkich Uczestników do podjęcia wymiany zdań, poglądów i doświadczeń.

Spotkanie jest częścią projektu dofinansowanego w ramach programu
Dziedzictwo Kulturowe (priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna) przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jednocześnie bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 15 września 2015 r. na adres: zbiory.fono.konferencja@gmail.com.

TESTTT