Ludowa Akademia Dziedzictwa

Krakowski oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki zaprasza uczniów i nauczycieli z województw małopolskiego i świętokrzyskiego do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym „Ludowa Akademia Dziedzictwa”.

Jest to program mający na celu twórcze wykorzystanie oraz upowszechnianie dorobku kultury ludowej, przede wszystkim sztuki, za pomocą nowoczesnych środków.

Projekt jest przygotowany głównie z myślą o młodych mieszkańcach wsi, a więc środowisk, którym teoretycznie ta dziedzina kultury jest najbliższa, ale jednocześnie znają ją w ograniczonym stopniu i mają z nią dość schematyczny kontakt. Przedsięwzięcie wzbogaci także ofertę skierowanych do nich działań z zakresu edukacji kulturalnej.

Zadanie obejmie dwa moduły warsztatów: cykl zajęć w 9 szkołach na terenie województw małopolskiego i świętokrzyskiego, podsumowany uczniowskimi wystawami oraz spotkania dla nauczycieli w Krakowie i Kielcach, na których będą mogli dowiedzieć się jak ciekawie wpleść lokalne dziedzictwo materialne i niematerialne w tok nauczania.

Zajęcia w Ludowej Akademii Dziedzictwa będą zorganizowane w cztery bloki tematyczne. W trakcie pierwszego pn. "Ludowy szyfr" zajmiemy się rozszyfrowaniem poję ć związanych z kulturą ludową, jej dyscyplinami, miejscami występowania, znaczeniami, cechami.

Drugi blok pn. "Patrzeć przez ludowe okulary" pozwoli bliżej omówić specyfikę sztuki ludowej, jej ikonografię, inspiracje, środki wyrazu będzie zachęcał do patrzenia i uruchomienia zmysłów w kontakcie z kulturą ludową, a także porównania kultury polskiej z kulturami świata.

Trzeci blok pn. "Ludowo mi" pozwoli prześledzić formy inspiracji twórczością ludową na przestrzeni historii oraz jej miejsce w kulturze współczesnej. W trakcie czwartego bloku "Siła tradycji" omówimy relacje między dziedzictwem materialnym i niematerialnym, zajmiemy się także formami ochrony i promowania dziedzictwa kultury ludowej. Na tych zajęciach uczniowie otrzymają zadanie przygotowania wystawy w szkole na temat "Ja i tradycja". Będą mogli samodzielnie zinterpretować temat: zorganizować wystawę prac lokalnego artysty, przynieś ć obiekty z domu, sfotografować ludowe dzieła w okolicy lub np. wykonać prace inspirowane sztuką ludową.

Wystawy we wszystkich szkołach odbędą się po zakończeniu cyklu zajęć  i będą ich podsumowaniem. Uczestnicy udokumentują je, a zdjęcia pojawią się na stronie internetowej projektu, co pozwoli prześledzić różnorodność pomysłów. Warsztaty będą interdyscyplinarne oraz interaktywne. Uzupełnią je karty pracy oraz e-książka – mini przewodnik po kulturze ludowej dla dzieci (dostępny na zasadzie wolnych licencji) m.in. na stronie projektu www.ludowaakademia.pl.

Uczestnicy zajęć odkryją różne oblicza kultury ludowej, m.in. jej dyscypliny, tematy, środki ekspresji, a przede wszystkim przeanalizują w jaki sposób dawne tradycje czy motywy są obecne we współczesnej kulturze (np. etno design, muzyka). Projekt pokaże, że kultura i sztuka jest dostępna w najbliższym otoczeniu, posłuży zdobyciu nowych kompetencji i przełamie stereotypy.

Warsztaty zaplanowano w okresie wrzesień-październik 2015 roku. Zapisy na zajęcia dla nauczycieli oraz grafik warsztatów w szkołach będzie dostępny wkrótce na stronie www.ludowaakademia.pl.

TESTTT