„Pokaż język!” – konkurs filmowy z nagrodami

Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej przypominają o konkursie filmowym z nagrodami pod hasłem "Pokaż język!", na filmy prezentujące lokalne dziedzictwo niematerialne. Do ich tworzenia zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat.

Zasady udziału są proste: uczestnicy mogą dobierać się w maksymalnie 6-osobowe ekipy, a długość utworu nie może przekraczać 5 minut. Ekipy filmowe mają do wyboru dwie formy: fabularną, która ma posłużyć do prezentacji lokalnej odmiany polszczyzny oraz dokumentalną, dzięki której zarejestrowane zostaną przykłady dziedzictwa własnej okolicy, takiej jak tradycyjne rzemiosło, sztuka lub zwyczaje.

Celem konkursu jest zaproszenie młodych ludzi do odkrywania języka w lokalnych odmianach, umiejętności rzemieślniczych i rękodzielniczych, zwyczajów i obrzędów, tańca, muzyki oraz wielu innych elementów dziedzictwa niematerialnego, zaprezentowanie tego bogactwa poprzez film, a także inspirowanie do praktykowania ich w życiu codziennym.

Przekazywane z pokolenia na pokolenie dziedzictwo niematerialne pełni ważną rolę w budowaniu i podtrzymywaniu tożsamości oraz poczucia własnej wartości grup społecznych, dając im świadomość ciągłości trwania wspólnoty i przynależności do niej.

Jeśli człowiek umie odpowiedzieć sobie na pytania: kim jestem, skąd pochodzę, oraz czuje wsparcie swoich działań w lokalnej wspólnocie, to staje się jednostką silną, pewną siebie, a zarazem otwartą na dialog międzykulturowy. To tylko niektóre z korzyści wynikające z kultywowania lokalnych tradycji. Warto zaszczepiać zainteresowanie tym zagadnieniem już w ludziach młodych.

Zachęcamy Państwa do promowania konkursu wśród dzieci i młodzieży, a także do okazania im pomocy w zapoznaniu się z jego regulaminem i zasadami.

Szczególnie zaś prosimy o wsparcie podopiecznych w dotarciu do osób, które posługują się jeszcze gwarą lub kultywują lokalne tradycje. Niech w ten sposób młode pokolenie poznaje swoje dziedzictwo, swoją kulturę, a następnie, poprzez film niech, "pokaże swój język" innym!

Gotowe obrazy należy przesłać na adres Narodowego Instytut Dziedzictwa do końca grudnia 2012 roku – konkurs zostanie rozstrzygnięty w lutym 2013 roku.

Adres do korespondencji:

Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. Szwoleżerów 9
00-464 Warszawa

Najlepsze prace nagrodzimy kamerami cyfrowymi oraz wydawnictwami związanymi z tematyką zabytków.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz mnóstwo cennych wskazówek znajdą Państwo na stronie www.edd2012.pl

TESTTT