9. Mazowiecki Festiwal Teatrów Obrzędowych im. Wojciecha Siemiona

W sobotę 10 listopada w Muzeum Etnograficznym w Warszawie rozpocznie się Koncert Finałowy 9. Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Obrzędowych im.
Wojciecha Siemiona.

Podczas Finału ogłoszone zostaną decyzje jury Festiwalu,
będzie można obejrzeć występ jednego z zespołów, a wydarzenie zakończy
się wspólnym biesiadowaniem.

Mazowiecki Festiwal Teatrów Obrzędowych
im. Wojciecha Siemiona jest przeglądem twórczości grup teatralnych, w
których działaniach pojawiają się wątki związane z kulturą i tradycją
mazowieckiej wsi.

Jego ideą jest zachowanie i popularyzacja dziedzictwa
kulturowego naszego regionu i pobudzenie aktywności teatralnej
społeczności lokalnych Mazowsza.

Obrzędy o znaczeniu religijnym, magicznym i społecznym od wieków
określały tożsamość naszych przodków. Były nieodzownym elementem
wszystkich świąt i cechowały się niezwykle ciekawą, barwną i rozbudowaną
formą. W ich skład wchodziły pieśni, tańce, zabawy, gesty i elementy
symboliczne, przebiegające według ściśle określonych reguł.

Część tych
zwyczajów przetrwała do naszych czasów. Wszystkim nam znane są wizyty
kolędników, bawiliśmy się podczas dożynek.

Są to już jednak tylko echa
olbrzymiego bogactwa kultury Mazowsza, życia obrzędowego, które niegdyś
tętniło w naszym regionie i nadawało mu niepowtarzalny koloryt i
charakter.

Przedstawienia konkursowe odbywają się w siedzibach teatrów, zgodnie z
kalendarzem obrzędowym, czyli w porach roku, w których dane obrzędy
rzeczywiście miały miejsce. Dzięki temu Festiwal w dodatkowy sposób
przyczynia się do rewitalizacji praktyk, które w przeciwnym razie
skazane by były na zapomnienie.

Występy ocenia jury złożone ze specjalistów z dziedzin etnografii,
teatru i muzyki. Ogłoszenie zwycięzcy każdej z edycji konkursu
uświetnione jest Koncertem Finałowym i wspólnym biesiadowaniem.

W 2010 roku Festiwalowi nadano imię zmarłego w kwietniu tego samego roku
Przewodniczącego Jury, pasjonata kultury ludowej Wojciecha Siemiona.
Od 2012 roku organizatorem festiwalu jest Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.

10 listopada o godz. 13.00
Państwowe Muzeum etnograficzne w Warszawie
ul. Kredytowa 1

TESTTT