Podsumowanie projektu II Triennale Wycinanki Ludowej

Muzeum w Łowiczu zaprasza na wernisaż wystawy pokonkursowej i podsumowanie II Triennale Wycinanki Ludowej. Wydarzenie odbędzie się 18 grudnia br.

Podczas uroczystości nastąpi wręczenie nagród laureatom konkursu, do którego przystąpiło 52 twórców z województwa łódzkiego, Polski i z zagranicy oraz zgłoszono 140 prac. Wystawie będzie towarzyszył katalog a na ekspozycji zaprezentowane zostaną prace wszystkich uczestników.

W trakcie wydarzenia wystąpi Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Ludowy „KODERKI” oraz odbędzie się projekcja filmu „Sztuka ludowa w Łowickiem” z  1947 r., z WFO w Łodzi.

Projekt został zorganizowany w 2022 roku przez Muzeum w Łowiczu, a partnerami byli: Łódzki Dom Kultury oraz Muzeum Regionalne w Opocznie, Muzeum Regionalne w Brzezinach, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku, Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej, Muzeum Okręgowe w Sieradzu, Muzeum Historyczne Skierniewic im. Jana Olszewskiego, Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego, Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu.

Obok wystawy pokonkursowej w ramach II edycji Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego w 2022 roku odbyła się również naukowa sesja dla muzealników pt. „Śladem łowickiej wycinanki” oraz warsztaty wycinankarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone przez Muzeum w Łowiczu i twórców ludowych z regionów: łowickiego, opoczyńskiego i sieradzkiego.

Organizacja Triennale była możliwa dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Łódzkiego.