Pierwsza nagroda dla skansenu w Kolbuszowej w prestiżowym konkursie

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej otrzymało pierwszą nagrodę w Przeglądzie Muzeum Widzialne za projekt Izabelli Kędzierskiej dotyczący identyfikacji wizualnej instytucji.

Przegląd Muzeum Widzialne został zainaugurowany w 2013 r. przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Od samego początku jego celem jest wyróżnianie muzeów za najlepsze działania wizerunkowe i promocyjne oraz inspirowanie innych instytucji do podejmowania aktywnych działań w tym obszarze. Do przeglądu, który odbywa się co dwa lata, zostały zaproszone wszystkie muzea działające w Polsce, niezależnie od swojego profilu oraz artyści graficy współpracujący z tymi placówkami.

Muzeum zgłosiło do przeglądu projekt Izabelli Kędzierskiej w kategorii A (mieszczącej m.in. logo, systemu informacji wewnątrz i na zewnątrz muzeum, w tym oznakowania wystaw stałych, projektów druków firmowych, informacyjnych, materiałów edukacyjnych) pn. „Zakorzenienie w tradycji i nowoczesna forma. Rozwiązania stosowane w promowaniu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”. Pani grafik i instytucja otrzymały w tej wymagającej kategorii i prestiżowym konkursie pierwszą nagrodę.

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej serdecznie dziękuje Organizatorowi przeglądu i szanownemu Jury (w składzie: Janusz Górski, Katarzyna Lorenz, Mirosław Nizio, Ewa Satalecka, Ewa Solarz) za docenienie kreatywności Izabelli Kędzierskiej i pracy kolbuszowskich muzealników. Ta nagroda jest dla Muzeum wielkim wyróżnieniem i potwierdzeniem przekonania, że to, co ważne w dziedzictwie, musi być też pięknie przedstawione.

* Materiały promocyjne  Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, fot. nadesłane