Pięlęgnuj Folklor – nowa strona o łowickiej kulturze ludowej

Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu jest inicjatorem nowego projektu "Pielęgnuj Folklor". Celem projektu jest promocja wszelkich działań ludowo – folklorystycznych wszystkich podmiotów i instytucji działających na Ziemi Łowickiej, poprzez zorganizowanie bazy danych z imprezami i projektami popularyzującymi dziedzictwo kulturowe tego regionu.

Jak zapewniają pomysłodawcy projektu, jest to również pokojowy protest, przeciw decyzjom Ministerstwa Kultury, które nie przyznało żadnych środków finansowych na złożone wnioski do programu operacyjnego "Dziedzictwo kulturowe 2010", pomijając w ten sposób region łowicki, tak ważny na mapie kultury ludowej naszego kraju .

Wnioski na projekty złożyły: Łowicki Ośrodek Kultury, Muzeum w Łowiczu, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu, Gminny Ośrodek Kultury w Kocierzewie, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Blichowskiej – Blich. Projekty te, jak twierdzą pomysłodawcy, były przygotowane dobrze merytorycznie i wielu przypadkach miały walor badawczo – naukowy. Przygotowywane zostały w regionie, w oparciu o potrzeby i pomysły osób kreujących i wspierających folklor łowicki.

ŁOK opracował też logo projektu autorstwa Jarosława Michalskiego, które będzie reklamowało nowy portal internetowy Pielęgnuj Folklor.pl. Przed uruchomieniem na stronie internetowej www.lok.art.pl zaprezentowany zostanie specjalny kalendarz imprez folklorystycznych, który stopniowo będą redagować administratorzy wspólnie z podmiotami które będą zaproszone do projektu.

Jak zapewniają pomysłodawcy PF, portal będzie cały czas uaktualniany, tak by turysta lubiący folklor łowicki mógł sprawdzić na co i kiedy może przyjechać do Łowicza i okolic oraz co istotne, kiedy i gdzie nasze zespoły, kapele i twórcy ludowi, będą prezentować się w kraju.

Całej akcji towarzyszyć będą gadżety Pielęgnuj Folklor. Organizatorzy zaczęli od koszulek, następne będą torby, przypinane badziki i inne rzeczy inspirowane łowickim folklorem. Portal Pielęgnuj Folklor wystartował 26 marca w okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne.

Aby wspomóc projekt PF, zainteresowanych Państwa prosimy o przesyłanie informacji na adresy mailowe:

maciekmalangiewicz@poczta.onet.pl – idea projektu
krystian-cipinski@wp.pl – koordynator projektu

TESTTT