„Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” – II edycja konkursu

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z wydawnictwem Naukowym Scholar ogłasza II edycję konkursu “Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

1) Prace naukowe, popularnonaukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

2) Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 30 lipca 2010 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela pani Katarzyna Zysk, e- mail k.zysk@fdpa.org.pl; tel. (22) 864 03 90, fax (22) 864 03 61

Do ubiegłorocznej edycji konkursu zgłoszono 48 prac. W pierwszej kategorii laureatem został pan Krystian Połomski, autor opracowania “Miejsce i przestrzeń. Krajobraz w doświadczeniu mieszkańców Bieszczadzkiego Parku Narodowego”, natomiast w kategorii drugiej wyróżniono opracowanie pani Doroty Kosteckiej “Maliszewo dawniej i dziś”.

Obecnie trwają prace związane z wydaniem wyróżnionych opracowań przez Wydawnictwo Naukowe Scholar. Promocja publikacji i wręczenie nagród pieniężnych laureatom odbędzie się w czasie uroczystej gali planowanej na kwiecień 2010 r.

Patronat medialny: KulturaLudowa.pl, Witryna Wiejska

Pliki do pobrania
wiecej.gif Regulamin
wiecej.gif Ogłoszenie
wiecej.gif Karta zgłoszeniowa

TESTTT