Olsztyn. Pedagodzy i folkloryści rozmawiać będą o problemach przyswajania i znajomości folkloru muzycznego w szkołach

Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Olsztynie serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych nauczycieli na Ogólnopolskie Seminarium dla nauczycieli szkół muzycznych prowadzących przedmiot polski folklor muzyczny "Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur", które odbędzie się w dniach 8 – 11 kwietnia 2010 roku.

Seminarium jest kontynuacją wcześniej organizowanych kursów inicjowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, których efektem jest realizacja przedmiotu polski folklor muzyczny w niektórych szkołach muzycznych II stopnia w Polsce.

Kilkuletnie nauczanie przedmiotu polski folklor muzyczny, ukazało nam nauczycielom szkół muzycznych w Polsce dramatyczne zapóźnienie Polski w zakresie przyswajania i znajomości własnej ludowej tradycji muzycznej przez uczniów, studentów i absolwentów kierunków muzycznych i wszelkich profesji kulturopoznawczych, w stosunku do innych krajów Europy, np. Litwy czy Węgier.

Celem kolejnego już Ogólnopolskiego seminarium jest położenie nacisku na poznawanie, rozwijanie wiedzy o muzycznej ludowej tradycji regionu, poprzez kształcenie praktycznych umiejętności odtwarzania ludowego muzycznego dziedzictwa kulturowego.

Celem jest również ukazanie, jak realizować przedmiot, poprzez warsztaty śpiewu, tańca, gry na instrumentach ludowych, na terenach zasiedleńczych ze skomplikowanym historyczno – kulturowym rodowodem, na przykładzie współczesnej ludności Warmii i Mazur. Przydatność przedmiotu polski folklor muzyczny dla przyszłych studentów akademii muzycznych, muzykologii, kulturoznawstwa.

Program Ogólnopolskiego Seminarium dla nauczycieli szkół muzycznych prowadzących przedmiot polski folklor muzyczny

8 kwietnia (czwartek), godz. 15.00 – 19.00,

Sala Sesyjna Urzędu Miasta Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1

Powitanie przez Dyrektora szkoły, wizytatora, wprowadzenie w seminarium, krótka historia spotkań seminaryjnych nauczycieli szkół muzycznych, Arkadiusz Krawiel – fortepian i cymbały wileńskie

„Tradycja i pamięć – wielokulturowość i wieloetniczność Warmii i Mazur z perspektywy historycznej” – dr Adam Jankiewicz, prawnik, historyk, dyrektor Zespołu Prezydialnego Biura Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie, członek zarządu stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa Borussia, członek Rady Naukowej w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, od wielu lat zajmujący się czynną ochroną dziedzictwa kulturowego. Autor m.in. „Atlasu historycznego Warszawy”(2000).

Prezentacja gry na cymbałach Arkadiusza Krawiela (absolwenta PSM w Olsztynie w klasie fortepianu, obecnie studenta AM w Gdański) i Iwony Szymanowskiej (studentki kulturoznawstwa na UMCS), repertuar wykonywany na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą.

„Dziedzictwo historyczno-kulturowe regionu Beata Samojłowicz – Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” w Olsztynie.

O szansach ratyfikacji przez Polskę Konwencji UNESCO o ochronie dziedzictwa kultury niematerialnej z 2003 r. – dr Hanna Jodełka-Schreiber

Próba stworzenia raportu o stanie dziedzictwa kultury niematerialnej w województwie warmińsko-mazurskim – Barbara Grąziewicz -Chludzińska, Fundacja „Dziedzictwo nasze”.

9 kwietnia (piątek), godz. 11.00, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina
ul. Kościuszki 39
10-503 Olsztyn

11.00 – 12.30 wykład Anny i Witolda Brodów tworzących Kapelę Brodów „Muzyczny repertuar wiejski w tradycji polskiej”.

12.45 – 14.15 warsztaty śpiewu i tańca tradycyjnego prowadzone A. i W. Brodów (nauka śpiewu przy akompaniamencie liry korbowej, cymbałów i skrzypiec).

14.15- 15.30 obiad

15.30 – 17.00 Agnieszka Krajewska-Werecka – przedstawienie przedmiotu polski folklor muzyczny w klasie III PSM II st. im. F. Chopina w Olsztynie w tym kameralne muzykowanie uczniów w formule zespołu kameralnego rekonstruującego muzykę ludową do połowy XIX.

17.15 – 18.00 Prezentacja filmów o kulturze ludowej Ukrainy „Ukraina archaiczna i współczesna” Jagna Knittel

18.00 wyjazd do Węgajt (kolacja)

19.30 – 22.30 Wacław Sobaszek – „Praca z motywem wokalnym oraz maskowo-obrzędowym – relacje z prac Innej Szkoły Teatralnej, czyli sezonu kolędowania, zapustów i allelujek.”
Prezentacja praktyk i dokumentacji.

10 kwietnia (sobota), PSM w Olsztynie

11.00 – 12.30 dr Gustaw Juzala UJ. Przedstawienie systemu nauczania folkloru muzycznego w szkolnictwie muzycznym Litwy i Węgier.

12.45 – 14.15 Panel dyskusyjny z udziałem nauczycieli akademickich z UW, UMCS, UJ, KUL i UWM, o kształceniu w Polsce młodych kontynuatorów i opiekunów istniejącej jeszcze polskiej tradycji folklorystycznej. Rozmowy o sposobach kształcenia etnomuzycznego w Polsce z udziałem pedagogów, prowadzących przedmiot polski folklor muzyczny, studentów muzykologii, etnomuzykologii, folklorystyki, kulturoznawstwa i I edycji podyplomowych studiów z etnomuzykologii UW.

19.00 wyjazd do Węgajt

20.00 – 21.30 Średniowieczne dramaty liturgiczne – jego konteksty historyczny i antropologiczny w doświadczeniu prac Scholi Teatru Węgajty, prezentacja multimedialna prowadzenie: Johann Wolfgang Niklaus z udziałem członków Scholi Teatru Węgajty.

21.30 – 23.00 „Od laudy łacińskiej do laudy w języku ludowym w Italii XIII i XIV wieku”, prezentacja z przykładami na żywo, o temacie warsztatu organizowanym aktualnie w ramach projektu Scholi Teatru Węgajty „Laboratorium Tradycji” opowie Steffano Albarello z Bolonii, z udziałem uczestników warsztatów.

11 kwietnia (niedziela), PSM w Olsztynie

10.00– 12.00 próba określenia perspektywicznego programu tematycznego na kolejne Seminaria (w latach 2010-2014) organizowane przez szkoły muzyczne, w których realizowany jest przedmiot.Podsumowanie seminarium olsztyńskiego.

Szczegółowych informacji nt. seminarium udziela:
p. AGNIESZKA KRAJEWSKA – WERECKA tel. 607 034 403

Informacji nt. zakwaterowania i wyżywienia udziela p. Ewa Chrabłowska tel. 502 071 423

TESTTT