Konkurs na „Pamiątkę regionu Warmii i Mazur”

Konkurs na „Pamiątkę regionu Warmii i Mazur”, fot.www.wrota.warmia.mazury.pl

Konkurs na "Pamiątkę regionu Warmii i Mazur"

fot.www.wrota.warmia.mazury.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do udziału w konkursie realizowanym w ramach projektu pt.: "Pamiątka regionu Warmii i Mazur" współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.

Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki regionalnej służącej do promocji województwa warmińsko – mazurskiego, stanowiącej wizytówkę regionu i jednoznacznie kojarzonej z regionem Warmii i Mazur.

Przedmiotem konkursu mogą być rzeźba i płaskorzeźba, malarstwo na szkle, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, garncarstwo, wytwory rękodzieła artystycznego.

Prace zgłoszone do konkursu muszą być wykonane samodzielnie i być pracami autorskimi, nie nagradzanymi w innych konkursach.

Uczestnikami konkursu mogą być twórcy i artyści prowadzący własną działalność gospodarczą. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości:

I nagroda – 5.000,-zł

II nagroda – 3.000,-zł

III nagroda – 2.000,-zł

Termin nadsyłania prac konkursowych mija dnia 30 czerwca 2010 roku, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 sierpnia 2010 r.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013.

Informacja o konkursie, regulamin oraz karta zgłoszenia na stronie www.wrota.warmia.mazury.pl/content/view/4601/125/lang,pl

TESTTT