Nagroda im. Romana Reinfussa 2015

Samorząd Województwa Małopolskiego oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu zapraszają na uroczystość wręczenia Laureatom Nagrody Województwa Małopolskiego im.Romana Reinfussa za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce w 2015 r.

Nagroda ta przyznawana jest od 2012 roku w dwóch kategoriach i ma
charakter indywidualny. Jest ukoronowaniem całokształtu dokonań oraz
realizacji wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie
ochrony i upowszechniania lokalnego dziedzictwa kulturowego. Jej
patronem jest prof. Roman Reinfuss, etnograf, znawca polskiej sztuki
ludowej i etnografii Karpat, niezrównany autorytet środowiska
folklorystycznego.

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa jest przyznawana
dorocznie za całokształt dokonań oraz za realizację wartościowych
projektów na obszarze Małopolski w zakresie:
•    ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego,
•    ochrony dóbr materialnej kultury lokalnej, w tym sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego,
•    ochrony dóbr niematerialnej kultury lokalnej, w szczególności
ochrony tradycji, folkloru, technologii, historycznych i tradycyjnych
nazw, gwary oraz ochrony tzw. ginących zawodów i upowszechniania wiedzy o
zawodach, które już wyginęły,
•    upowszechniania wiedzy o wartości i znaczeniu dziedzictwa
kulturowego lokalnego m. in. poprzez organizowanie wystaw, koncertów,
festiwali, konkursów oraz innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych.

Nagrodę przyznaje się jako nagrodę indywidualną w oparciu o rekomendacje
Kapituły Nagrody i stosowną uchwałę Zarządu Województwa Małopolskiego.

W 2015 roku Nagrodę otzrymują:

•    w kategorii: całokształt działalności w dziedzinie ochrony
lokalnego dziedzictwa kulturowego – dla osoby decydującej życiową
postawą o tożsamości lokalnej społeczności, otrzyma Pani Maria
Brylak-Załuska
za długoletnią pracę badawczą oraz upowszechnianie wiedzy
o wartości i znaczeniu materialnej kultury ludowej mieszkańców Karpat.

•    w kategorii: wydarzenia upowszechniające wiedzę o wartości i
znaczeniu dziedzictwa kulturowego lokalnego – dla osoby, która poprzez
działalność wniosła elementy istotne dla społeczności lokalnych w
zakresie upowszechniania kultury, otrzyma Pan Zenon Piotr Szewczyk za
podjętą inicjatywę i realizację projektów wydawniczych
upowszechniających wiedzę o historii i dziedzictwie kulturowym Lachów
Sądeckich.

Dla każdej kategorii przewidziano nagrodę finansową w wysokości 10 000 zł, okolicznościowy dyplom i statuetkę.

Wyróżniania w ramach Nagrody otrzymają:

•    Pani Izabela Bajorek za stworzenie spektaklu muzycznego pt.
„Mussina – biskupie miasteczko” popularyzującego dziedzictwo kulturowe
Ziemi Muszyńskiej,
•    Pan Henryk Kuś za wieloletnią pracę na rzecz dokumentowania,
zachowania i propagowania tradycji kulturowych regionu Pogórza
Gorlicko-Jasielskiego,
•    Pan Jan Karpiel-Bułecka za wieloletnią działalność artystyczną oraz
pracę na rzecz upowszechniania wiedzy o wartości i znaczeniu kultury
ludowej Podhala.

Uroczystość odbędzie się w dniu 27 października 2015 r. (wtorek) o godz.
18.00 w siedzibie Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
(ul. Długosza 3).

W programie uroczystości:

–    wręczenie Laureatom Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa,
–    koncert dedykowany pamięci prof. Romana Reinfussa Muzyczna podróż
śladami Profesora – Łemkowszczyzna, Podhale, Pieniny, Sądecczyzna.

Wystąpią:

•    Michał Matys – gawędziarz z Podhala,
•    Julia Doszna – pieśniarka łemkowska z Łosia,
•    Zespół SERENCZA z muzyką łemkowską,
•    Zespół BIAŁOPOTOCANIE i para taneczna z Krościenka,
•    Zespół SKALNIK z Kamionki Wielkiej wraz z drużbą Rafałem Kasieczką z Klęczan.

TESTTT