Przegląd twórczości ludowej i jubileusz Janiny Boroś w Krasnymstawie

21 października 2015 roku odbyło się w Krasnostawskim Domu Kultury podsumowanie Konkursu na sztukę ludową, organizowanego w ramach XIX Przeglądu Twórczości Ludowej.

Ma on charakter cykliczny i stanowi podsumowanie rocznej działalności artystycznej osób realizujących swoje pasje w różnorodnych obszarach sztuki ludowej. Przegląd ma celu promowanie twórczości ludowej i zachęcenie twórców z regionu do dalszej kontynuacji uprawiania poszczególnych dyscyplin sztuki ludowej.

Jury w składzie: Władysław Fedorowicz – etnograf, Paweł Onochin – przedstawiciel Stowarzyszenia Twórców Ludowych i Mateusz Soroka z  Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie, po zapoznaniu się z pracami nadesłanymi na konkurs autorstwa 38 twórców, postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia w kolejnych kategoriach.

rzeźba: I nagroda – Jan Uścimiak (Chełm), II nagroda – Stanisława Mąka (Rożdżałów), III nagroda – Jan Ulanicki (Dubienka);
malarstwo olejne: I nagroda – Stanisław Koguciuk (Pławanice), II nagroda – Stanisława Mąka (Rożdżałów);
malarstwo na szkle: I nagroda – Danuta Perestaj (Krasnystaw), II nagroda – Stanisława Mąka (Rożdżałów);
garncarstwo: wyróżnienie – Leszek Kiejda (Pawłów);
plecionkarstwo: wyróżnienie – Andrzej Klusek (Olszanka);
hafciarstwo: I nagroda – Stanisława Kowalewska (Nowy Holeszów), II nagroda – Jadwiga Żukowska (Bezek), wyróżnienie – Teresa Bożko (Krasnystaw);
koronkarstwo: I nagroda – Helena Popławska (Krasnystaw), II nagroda – Irena Stoińska (Wojsławice Kolonia), III nagroda – Elżbieta Marek (Bobliwo);
plastyka obrzędowa i zdobnicza: I nagroda – Maria Jadwiga Majówka (Bukowa Wielka), II nagroda – Stanisława Mąka (Rożdżałów), III nagroda – Jolanta Czwalik (Boruń);
wycinankarstwo: I nagroda – Janina Boroś (Krasnystaw), II nagroda – Danuta Perestaj (Krasnystaw), wyróżnienie – Maria Gleń (Krasnystaw).

Jury w dziedzinach „plecionkarstwo” i „garncarstwo” przyznało wyróżnienia z uwagi na fakt, iż w powyższych kategoriach wpłynęło po jednym zestawie prac. Komisja konkursowa  podziękowała organizatorom konkursu za podtrzymywanie kulturowych tradycji regionu jako ważnego elementu narodowego dziedzictwa. Wyraża również nadzieję na podtrzymywanie i dalszy rozwój konkursów o tematyce ludowej w latach następnych.

Podsumowanie konkursu było także doskonałą okazją do uroczystych obchodów 35-lecia pracy twórczej i 85 urodzin Janiny Boroś. Pochodząca z Krasnegostawu twórczyni zajmuje się plastyką obrzędową, tworzy kwiaty z bibuły, pisanki, ozdoby choinkowe, firanki papierowe, które można było podziwiać na okazjonalnej wystawie. Jest również poetką. Laureatka Przeglądów Twórczości Ludowej w Krasnymstawie, uczestniczy w imprezach folklorystycznych, pokazach, warsztatach. Jubilatka otrzymała wiele życzeń i podziękowań do których redakcja „Twórczości Ludowej” szczerze się przyłącza.