Monografia Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego „Kowalanki”

Niedawno ukazała się książka Andrzeja Wojtana pt. „Zapach pola” zawierająca dzieje wsi Kowalin na Lubelszczyźnie, jak i monografię tamtejszego Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego „Kowalanki”. 

W publikacji oprócz historii i charakterystyki zespołu „Kowalanki”, autor ze znaną sobie precyzją opisuje ważne dla lokalnej społeczności wydarzenia, m.in. budowę szkoły we wiosce czy reaktywację LKS-u. Dużo miejsca w swej publikacji poświęca ludziom, którzy tworzyli bądź mieli wpływ na losy/dzieje Kowalina – m.in.: radnych, sołtysów, przewodniczące KGW.

Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy „Kowalanki” powstał w 1978 roku, podczas zebrania wiejskiego, którego jednym z punktów była aktywizacja życia kulturalnego w środowisku wiejskim. Impulsem do utworzenia zespołu śpiewaczego było aktywnie działające Koło Gospodyń Wiejskich w Kowalinie oraz miejscowy klub „Ruchu”.

Repertuar zespołu oprócz regionalnych pieśni obejmuje również widowiska obrzędowe, które były wielokrotnie nagradzane na przeglądach powiatowych i regionalnych, oraz prezentowane podczas Międzywojewódzkich Przeglądów Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie.

Andrzej Wojtan jest doświadczonym dziennikarzem. Autor „Zapachu pola” pisał m.in. dla „Gromandy – Rolnik Polski”, Kuriera Lubelskiego czy tygodnika „Plon”. Od niedawna współpracuje również z miesięcznikiem „Wieści Rolnicze” i portalem wiescirolnicze.pl