Mazowiecki Festiwal Teatrów Obrzędowych

Mazowiecki Festiwal Teatrów Obrzędowych, fot. MCKiS w Warszawie

Mazowiecki Festiwal Teatrów Obrzędowych
fot. MCKiS w Warszawie

4 stycznia ruszyła siódma edycja Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Obrzędowych. Festiwal ma unikatową formułę, ponieważ jest oparty na zasadach konkursu. Jesteś zainteresowany udziałem? Zgłoś swoją grupę i wyznacz termin prezentacji, a jury przyjedzie do Twojej miejscowości.

Tegoroczny przegląd potrwa do 31 lipca. Zakończy się Koncertem
Finałowym, podczas którego odbędzie się ogłoszenie wyników oraz
prezentacja laureatów połączona ze wspólnym biesiadowaniem.

Konkurs skierowany jest do amatorskich grup teatralnych, które mają w swoim repertuarze widowiska inspirowane kulturą ludową, obyczajami i tradycyjną obrzędowością.

Mogą w nim wziąć udział grupy skupiające dzieci, młodzież i osoby dorosłe, bez ograniczenia wieku, działające prywatnie, w szkołach, instytucjach kultury, parafiach, lub w ramach organizacji pozarządowych.

Do udziału w przeglądzie zachęcamy zespoły prezentujące różne formy teatralne (także Teatr dźwięku, światła, ruchu, plastyki), które formą i tematyką osadzone są w tradycji regionu i w szeroko pojętym dziedzictwie kulturowym. Prezentowane podczas przeglądu spektakle powinny być zgodne z kalendarzem obrzędowym.

Wyjątkowy festiwal – konkurs pozwala wykorzystać we współczesnych działaniach twórczych wzorce, które niesie tradycja, popularyzując tym samym kulturę Mazowsza.

Zespoły biorące udział w przeglądzie, zyskują możliwość wymiany doświadczeń oraz konsultacji artystycznych i merytorycznych z członkami jury konkursowego. W skład pięcioosobowego jury wchodzą: Joanna Cichoń (aktorka), Joanna Tucholska (muzyk), Wojciech Siemon (aktor i znawca kultury ludowej, pedagog), Wiesław Rudzki (aktor i reżyser) oraz Tadeusz Baraniuk (etnograf).

Zainteresowanych wzięciem udziału w przeglądzie prosimy o kontakt z koordynatorami projektu:
Beata Bierońska
tel. 693 268 420
e-mail: bieronska.b@wp.pl
Paulina Siedlecka, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
tel. 22 586 42 15
e-mail: p.siedlecka@mckis.waw.pl

www.mckis.waw.pl

TESTTT