Skanseny z Małopolski chcą wejść do Państwowego Rejestru Muzeów

Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

Władze województwa małopolskiego chcą, aby minister kultury wpisał dwie samorządowe instytucje kultury do Państwowego Rejestru Muzeów. Wpis taki jest potwierdzeniem wysokiego poziomu działalności merytorycznej muzeum oraz unikatowości gromadzonych zbiorów.

Małopolski urząd marszałkowski poinformował, że chodzi o Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej oraz Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec.

Zbiory pierwszego z nich tworzą obiekty architektury i eksponaty etnograficzne, pochodzące z polskiej Orawy.

Druga instytucja gromadzi wytwory kultury Krakowiaków Zachodnich – grupy etnograficznej zamieszkałej głównie na terenach leżących na zachód od Krakowa.

Rejestr to wykaz polskich muzeów prowadzony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, stanowiących skarb nie tylko dla mieszkańców regionu, ale również całego kraju.

Wpis do Państwowego Rejestru Muzeów ma znaczenie prestiżowe, stanowi potwierdzenie wysokiego poziomu działalności merytorycznej muzeum i unikatowości gromadzonych zbiorów.

Muzeum wpisane do rejestru otrzymuje uprawnienie do używania nazwy "muzeum rejestrowane" i uzyskuje przywilej korzystania ze szczególnej ochrony i pomocy finansowej państwa.

Wśród muzeów samorządowych województwa małopolskiego miano "muzeum rejestrowane" uzyskało do tej pory: Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Muzeum Tatrzańskie im. Dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem oraz Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

Źródło: PAP

TESTTT