Spotkania Wielkopostne na Podlasiu

Śpieszymy donieść Wam o kolejnym w tym roku poruszeniu Serca Dzwonu i zarazem
pragniemy zaprosić Was do udziału w przedsiębranych wydarzeniach – „Spotkaniach
Wielkopostnych”.

Po karnawale i niezapomnianych przystałowskich „kajockich wygibusach” tym razem
Podlasie i tamtejsze tradycyjne praktyki spotkań modlitewno-śpiewaczych okresu Wielkiego
Postu.

Skoncentrujemy naszą uwagę na pieśniach i nabożeństwach odprawianych w tym
okresie w prywatnych domach, wiejskich kapliczkach i świetlicach. W tym roku nasze
„Spotkanie” poświęcimy tradycjom śpiewaczym ze wsi Zabiele na Podlasiu.

Na „Spotkania Wielkopostne” złożą się:

• Zajęcia warsztatowe, podczas których poznamy pieśni, okoliczności oraz sposoby ich
wykonywania, które pomogą nam w przygotowaniu się do spotkań z mieszkańcami
Zabiela i wspólnego z nimi spełnienia wielkopostnego zwyczaju. Tym samym
przestrzegamy amatorów śpiewania – towarzyszące „Spotkaniom Wielkopostnym”
warsztaty nie będą stricte warsztatami poświęconymi emisji, czy „otwieraniu” głosu.

• Udział w spotkaniach w kapliczce w Zabielu, gdzie mieszkańcy w Wielkim Poście
zbierają się, aby odprawić Drogę Krzyżową lub Gorzkie Żale.

• Udział w spotkaniu śpiewaczym w kościele w Knyszynie, na które przyjadą grupy
śpiewacze z kilku podlaskich miejscowości.
W warsztacie śpiewaczym pomagać będą Ewa Grochowska (Lublin) oraz Marek
Szwajkowski (Olsztyn). Nauczycielami jednak, którym winni jesteśmy bezwzględną uwagę i
gotowość do wytężonej pracy będą mieszkańcy Zabiela.

Okoliczności i warunki uczestnictwa

• Spotykamy się w Poniedziałek 1 Marca 2010 w szkole bądź świetlicy (są naprzeciwko
siebie) w Zabielu najpóźniej do godz.18.00. Rozjeżdżamy się w Niedzielę 7 Marca

• Należy zabrać ze sobą wszystko, co komu do spania potrzebne – gwarantujemy
podłogę w szkole; a oprócz tego zabrać wszystko, co komu do śniadania i kolacji
nieodzowne – woda jest, czajnik jest (szkoła jest ogrzewana, sanitariat na miejscu,
woda ciepła, prysznica nie ma). A oprócz tego należy pamiętać o zeszycie i
długodłuugopisie.

• Koszt udziału, to 150 PLN, które to pokrywa jeden ciepły posiłek dziennie od wtorku
do soboty, udział we wszystkich zajęciach warsztatowych oraz pobyt w Zabielu.

• Udział w przedsięwzięciu nie wymaga bezwzględnego doświadczenia muzycznego
(śpiewaczego) – należy sumiennie i z sercem podchodzić do zajęć i spotkań.

• UWAGA!!! – ponieważ planowana liczba uczestników z powodów niezależnych jest
ograniczona do 12 osób, upraszamy o przemyślenie swojego udziału. Pierwszeństwo
dajemy tym, którzy zgłoszą chęć uczestniczenia w całości „Spotkań”.

• Zgłoszenia oraz pytania prosimy kierować na adres: rykszista@gmail.com,
tel.669157523

Organizacja: Stowarzyszenie Tratwa, Knyszyński Ośrodek Kultury, Starostwo
Powiatowe w Mońkach, Gmina Jaświły

TESTTT