Małopolskie Targi Książki „Dziedzictwo zapisane lokalnie”. Zapraszamy Autorki i Autorów do zgłaszania swoich publikacji!

Małopolskie Targi Książki „Dziedzictwo zapisane lokalnie” będą jednym z głównych wydarzeń tegorocznej Ogólnopolskiej Inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa 2020.

Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie szerokiej publiczności ostatnich (opublikowanych w latach 2015-2020) małopolskich pozycji wydawniczych, których tematyką jest szeroko pojęte dziedzictwo widziane z perspektywy lokalnej: dziedzictwo zapisane oddolnie tj. przede wszystkim z inicjatywy i przez przedstawicieli społeczności lokalnych – bezpośrednich depozytariuszy dziedzictwa.Wyznając i realizując ideę partycypacyjnych podejść do dziedzictwa, według których wszyscy jesteśmy depozytariuszami dziedzictwa (dziedzictwo w działaniu) pragniemy zachęcić Autorów, czyli praktyków działających w swoich własnych regionach: regionalistów, lokalnych liderów, pracowników lokalnych instytucji kultury, twórców, dokumentalistów, archiwistów, animatorów, członków lokalnych organizacji i stowarzyszeń, kolekcjonerów, pasjonatów, zwykłych-niezwykłych mieszkańców do zaprezentowania własnych publikacji.

Bardzo często te przedsięwzięcia tworzone są własnym sumptem jako działania prawdziwie obywatelskie. Tych publikacji nie można łatwo znaleźć na półkach księgarni, a to one – obok głównego nurtu tzw. literatury fachowej – są wyrazem świadomości i odpowiedzialności mieszkańców za dziedzictwo najbliższe.

Ponadto zależy nam na podkreśleniu różnorodności kulturowej dziedzictwa Małopolski dlatego chcemy aby na Targach znalazły miejsce również te pozycje książkowe, które traktują o dziedzictwie wspólnot mniejszościowych (narodowych, etnicznych, religijnych) oraz o dziedzictwie historycznej małopolskiej krainy wykraczającej swym obszarem poza dzisiejsze granice województwa małopolskiego.

W tym roku Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się pod hasłem “Moja Droga”. W związku z sytuacją w jakiej się obecnie znajdujemy, Targi przeniosą się w większości do Internetu i przyjmą formę rozmów o książkach z ich autorami, których zapytamy m.in. o to jaka była droga do „zapisania” ich własnego, najbliższego dziedzictwa – dziedzictwa zapisanego lokalnie.

Czekamy zarówno na książki, monografie, albumy, tematyczne katalogi, pamiątkowe kroniki, pamiętniki, tomiki poezji, wspomnienia, biografie jak i wszelkie inne formy dedykowane naszym małym ojczyznom i ich mieszkańcom. Niech te lokalne skarby często pozostające w cieniu tzw. głównego (akademickiego, eksperckiego) nurtu dziedzictwa trafią do szerokiego grona odbiorców.

W celu zgłoszenia publikacji do udziału w Małopolskich  Targach Książki uprzejmie prosimy o rejestrację online. Formularz rejestracji dostępny jest pod linkiem: https://cdn.jotfor.ms/201631970007043

Koordynatorem ogólnopolskim Europejskich Dni Dziedzictwa jak co roku jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Pomysłodawcą i organizatorem Targów jest Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS. Tegoroczna Inauguracja organizowana jest przez Fundację Horyzont360 wraz z Fundacją Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS, Narodowym Instytutem Wolności, Małopolskim Centrum Kultury „Sokół”, Gminą Gródek nad Dunajcem, Firmą Wiśniowski oraz Hotelem Heron sp. z o.o. S.K. Partnerami wydarzenia są Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Działaj Lokalnie, Kultura w Kwarantannie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem.

Patronaty honorowe: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Małopolskiego, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Patronaty medialne: Kultura Ludowa.pl, Pismo Folkowe, TVP3 Kraków, Myślenice iTV, Miesięcznik SEDNO, Myślenicka 24, Sądeczanin, Dobry Tygodnik Sądecki