Zakopiańscy Twórcy Ludowi na wystawie w Czerwonym Dworze

7 sierpnia w Centrum Kultury Rodzimej Czerwony Dwór otwarte zostały wystawy “Wtopieni w krajobraz. Zakopiańscy Twórcy Ludowi” oraz “Portrety Zakopiańskich Twórców Ludowych w obiektywie Adama Brzozy”. Prezentują one twórczość pięćdziesięciu utalentowanych ludzi tworzących pod Giewontem, będących jedną z najlepszych wizytówek Zakopanego. Po raz pierwszy ich prace można podziwiać na wspólnej zbiorowej wystawie, która najlepiej ukazuje bogactwo i różnorodność dziedzictwa naszego miasta. Wydany został także album o tej samej tematyce.

W plenerowym spotkaniu inaugurującym wystawy udział wzięła ich pomysłodawczyni wiceburmistrz Agnieszka Nowak-Gąsienica, autorka albumu Naczelnik Wydziału Kultury Joanna Staszak oraz autor zdjęć – artysta fotografik Adam Brzoza, a także sami artyści wraz z rodzinami, przyjaciółmi i miłośnikami podhalańskiej twórczości. Wystawy są wydarzeniami towarzyszącymi tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Można je zwiedzać do końca września.

– Zarówno otwarcie tych dwóch wyjątkowych wystaw, jak i prezentacja pięknego albumu, to wydarzenia bardzo ważne dla mnie, dla Państwa, dla naszego Miasta i całej społeczności. Miejsce, w którym jesteśmy, spełnia teraz swoją rolę w stu procentach. Pokazujemy tu wszystkich zakopiańskich twórców ludowych w Czerwonym Dworze, który im właśnie jest dedykowany. Dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział w wystawie, a także opowiedzieć o sobie, dzięki czemu powstała ta niezwykła publikacja. To wiele godzin pracy Państwa, a także pani Joanny Staszak, bez której ona by nie powstała – podkreślała wiceburmistrz Agnieszka Nowak-Gąsienica, która przekazała podziękowania i publikacje wszystkim twórcom.

Wtopieni w krajobraz. Zakopiańscy Twórcy Ludowi Portrety Zakopiańskich Twórców Ludowych w obiektywie Adama Brzozy 7.08 – 30.09.2020

Zakopane jest miastem wyjątkowym, od stuleci skupiającym umysły twórcze i niepospolite. Jest miejscem, w którym dziedzictwo kulturowe jest żywe i ważne dla społeczności, praktykowane od pokoleń i przyswajane przez coraz młodszych depozytariuszy. Dlatego też zdecydowaliśmy się na organizację ekspozycji ukazujących bogactwo dziedzictwa naszego miasta.

Serdecznie zapraszamy na wystawę „Wtopieni w krajobraz. Zakopiańscy Twórcy Ludowi”. W obrazach na szkle, wierszach pisanych gwarą czy przedmiotach użytkowych można odnaleźć góralską ślebodę, poczucie estetyki biorące swój początek u podnóża Tatr, szacunek do wszelkich przejawów życia.

Spotkacie tutaj Państwo literatów, malarzy i rzemieślników obdarzonych Bożą łaską wielkiego talentu, ale także umiłowania tradycji i piękna Skalnego Podhala. Poznacie najpiękniejsze, niepowtarzalne wyroby wytworzone pod Giewontem, aby cieszyły ludzkie oko i radowały serce. Zobaczycie przedmioty z duszą, nad którymi Twórca spędził wiele czasu aby ostatecznie przybrały unikatowy kształt. A to wszystko przygotowane zgodnie ze starą tradycją, przekazywaną z pokolenia na pokolenie.

Znakomici zakopiańscy Twórcy zostali uchwyceni w swoich pracowniach przez wybitnego fotografa, urodzonego pod Giewontem, Adama Brzozę. Zakopiańczyka, pasjonata gór i przyrody, ale przede wszystkim fotografii. Ambasadora wielu firm sportowych, fotografa National Geographic Polska. Wykonane przez niego portrety Twórców, a także ich piękne, spracowane dłonie, można oglądać w ogrodzie Centrum Kultury Rodzimej – willi Czerwony Dwór na wystawie „Portrety Zakopiańskich Twórców Ludowych w obiektywie Adama Brzozy”. Fotografie wspaniale oddają ulotne chwile pochylania się twórcy nad prostymi materiałami, aby stworzyć z nich dzieło sztuki.

Wystawy towarzyszą publikacji wydanej przez Miasto Zakopane „Wtopieni w krajobraz. Zakopiańscy Twórcy Ludowi”, którą graficznie oprawił zakopiański artysta Stanisław Berbeka. Tytuł publikacji jak i wystaw zaczerpnięty został z wypowiedzi znakomitej malarki na szkle ś.p. „Eweliny Pęksowej”, która powiedziała: „Jestem wtopiona w tę przeszłość i w ten krajobraz, bez którego bym żyć nie mogła”. Jej słowa stały się inspiracją i zachętą do podzielenia się dziedzictwem kulturowym Zakopanego. Serdecznie dziękujemy Artystom i ich Rodzinom, a także Wszystkim, którzy przyczynili się do efektu finalnego tego projektu.

Życzymy by zarówno wystawy jak i wydawnictwo pozwoliły odkryć być może nieznaną stronę naszego miasta, by otworzyły przed Państwem zakopiańskie pracownie i pozwoliły spędzić w nich chwile przepojone pięknem kultury ludowej.