Letnia Szkoła Muzyki Ludowej na Kurpiach

Mazowiecka Szkoła Muzyki Ludowej i Stowarzyszenie Twórców Ludowych zapraszają na Letnią Szkołę Muzyki Ludowej na Kurpiach, która odbędzie się w dniach 11 – 18 lipca 2010 w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle. Wprogramie warsztaty skrzypiec ludowych, harmonii trzyrzędowej oraz śpiewu kurpiowskiego.
Udział w zajęciach jest odpłatny.

Warsztaty SKRZYPIEC LUDOWYCH
Charakterystyka gry na skrzypcach ludowych w stylistyce z końca XIX i początku XX wieku.

Nauka odbywa się w sposób zbliżony do tradycyjnego, czyli oparta jest przede wszystkim na opanowywaniu melodii ze słuchu, a w mniejszym stopniu z nut.

Program zajęć obejmuje zapoznanie się z:
praktyczną charakterystyką gry (aparat, melodyka, rytmika, skale, maniery, techniki, brzmienie, intonacja, charakter, ogrywanie, estetyka, filozofia muzyczna, kontekst, kryteria wartościujące, różnice między techniką ludową a klasyczną), melodiami tanecznymi charakterystycznymi dla regionu z naciskiem na okrąglaka.

Konieczne jest posiadanie własnego instrumentu.

Warsztaty poprowadzi:

Bartosz Niedźwiecki – Wybitny skrzypek ludowy. Laureat Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Mińsku Mazowieckim oraz zdobywca innych nagród i wyróżnień z dziedziny muzyki ludowej. Aranżuje muzykę ludową a jego projekty folkowe wielokrotnie zdobywały najwyższe miejsca podczas Festiwalu Folkowego Polskiego Radia "Nowa Tradycja". Komponuje muzykę opartą na stylistyce muzyki tradycyjnej. Animator kultury. Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Warsztaty HARMONII TRZYRZĘDOWEJ
Zajęcia obejmą:

 • zapoznanie się z technikami gry na harmonii trzyrzędowej,
 • zapoznanie się ze stylistyką gry i ozdabianiem melodii, naukę kurpiowskich melodii tanecznych,

Nauka odbywać się ze słuchu.

Konieczne jest posiadanie własnego instrumentu. Typową dla regionu kurpiowskiego jest harmonia pedałowa, ale posiadanie harmonii rozciąganej nie będzie przeszkodą w wzięciu udziału w warsztatach.

Warsztaty poprowadzi:

Jan Kania – harmonista. Wielokrotny laureat przeglądów i konkursów muzyki ludowej, w tym w Kazimierzu, w kategorii kapel oraz "uczeń i mistrz". Kierownik merytoryczny Orkiestry Kurpiowskiej w Lelisie. Zajmuje się nauką gry na harmonii trzyrzędowej oraz edukacją muzyczną dzieci i młodzieży. Animator kultury.

Warsztaty ŚPIEWU KURPIOWSKIEGO
Program zajęć obejmie naukę techniki i teorię śpiewu kurpiowskiego oraz zapoznanie się z repertuarem – pieśni leśne, skoczne, weselne.

W tym:

 • nauka "olekania" (pieśni leśne, ciągłe, długie),
 • poznawanie "kulasików" czyli ornamentyki kurpiowskiej w śpiewie,
 • przyswajanie rytmiki pieśni kurpiowskich – podstawy ruchu tanecznego przy śpiewie ("przytrampywanie"),
 • odkrywanie różnic w barwie i charakterze głosu na podstawie repertuaru wybitnych śpiewaczek kurpiowskich, podstawy zdrowej emisji głosu – ćwiczenia oddechowe, odkrywanie rezonatorów, "uwalnianie" głosu.

Warsztat poprowadzi:

Weronika Grozdew-Kołacińska – dr etnomuzykologii, wokalistka. Wykładała w Instytucie Muzykologii KUL, obecnie w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW oraz w Instytucie Muzykologii UW (Podyplomowe Studia Etnomuzykologiczne). Współpracuje z Instytutem Sztuki PAN (Zbiory Fonograficzne), Radiowym Centrum Kultury Ludowej przy PR2 Polskiego Radia. Jest członkiem International Council for Traditional Music (UNESCO). Jest zaangażowana w akcję nauczania polskiej muzyki ludowej (wykłady i warsztaty z zakresu polskiej muzyki ludowej dla nauczycieli szkół muzycznych). Jest autorką publikacji traktujących o muzyce ludowej i folku. Jako wokalistka i współtwórczyni projektów muzycznych odnosi liczne sukcesy na międzynarodowej scenie World Music (m.in. Grand Prix na festiwalu Polskiego Radia "Nowa Tradycja"; Folkowy Fonogram Roku 2001, 2004, 2007; dwie nominacje do muzycznej nagrody "Fryderyk").

Gośćmi Letniej Szkoły będą:

 • Apolonia Nowak – śpiewaczka, tancerka, wycinankarka, wielokrotny laureat przeglądów i konkursów muzyki ludowej, w tym w Kazimierzu.
 • Stanisław Sieruta – śpiewak, tancerz, wielokrotny laureat przeglądów i konkursów muzyki ludowej, w tym w Kazimierzu.
 • Ignacy Zyśk – skrzypek, wielokrotny laureat przeglądów i konkursów muzyki ludowej, w tym w Kazimierzu.
 • Śpiewacy i śpiewaczki z gminy Baranowo.

KOSZTY
Opłata za udział w warsztatach Letniej Szkoły wynosi: 420 zł/ osoba.

W cenę wliczone są:

 • udział w zajęciach
 • udział w wieczornych zabawach, koncertach i projekcjach filmów materiały dydaktyczne

Oferujemy bezpłatne noclegi na materacach w szkole. Konieczny jest własny śpiwór. Miejsce noclegowe zaopatrzone jest w łazienki, prysznice, ciepłą wodę.

Dla osób, które wolałyby nocować w innych warunkach proponujemy miejscową agroturystykę (we własnym zakresie).

Nabór i informacje: msml.rekrutacja@gmail.com, www.msml.waw.pl/letnia_szkola

TESTTT