Rabka Zdrój. Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych

Karpacki Festiwal w Rabce, fot. www.mcksokol.pl

Karpacki Festiwal w Rabce
fot. www.mcksokol.pl

W najbliższą sobotę i niedzielę, 12 -13 czerwca, na deskach Muszli Koncertowej w Rabce-Zdroju odbędzie się XXXIV Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych. Przez dwa dni na rabczańskiej scenie zaprezentuje się 12 dziecięcych zespołów regionalnych oraz goście specjalni Festiwalu.

Początek występów w sobotę i niedzielę o godz. 15.00. Wstęp wolny.

Karpacki Festiwal odbywa się w cyklu corocznym w Rabce-Zdroju, uzdrowisku znanym zapewne wielu dzieciom w Polsce z racji doskonałych i dla nich odpowiednich warunków klimatycznych i ze specjalistycznego dziecięcego lecznictwa.

Poprzedziły go – od 1972 – przeglądy młodzieżowych i dziecięcych zespołów regionalnych ogólnopolskich – jak pisze w ulotce festiwalowej (1984) ówczesny działacz kultury i dziennikarz K. Strachanowski. A myśl, że będzie on miejscem prezentacji dzieci gór zrodziła się wśród organizatorów w 1974 r.

Festiwal jako przegląd stał się w swoich zamierzeniach niejako „młodszym bratem”, odbywającego się w czasie Jesieni Tatrzańskiej, w Zakopanem, Festiwalu Folkloru Ziem Górskich.

Zasady i cele regulaminowe Festiwalu stawiają przed kierownictwem zespołów trudne zadania: program pokazu winien być zaprezentowany w formie autentycznej – tradycyjnej, uwzględniającej oryginalne cechy swojego regionu, a szczególnie dziecięcego regionu; treść pokazu może być widowiskiem odtwarzającym dawną obrzędowość, zgodną z wiekiem dzieci, może być ukazaniem codziennego „zywobycia” dziecka, które pomaga dorosłym, ale i bawi się na kamieńcu czy pastwisku, i równocześnie bardzo pragnie przejąć rodzime muzykowanie – śpiew i taniec.

Wykonanie i reżyseria programu winna być utrzymana w konwencji teatralnej, a zachowanie dziecka naturalne i spontaniczne.

 PROGRAM

Sobot a, 12 czerwca

14.30 – korowód festiwalowy
14.45 – otwarcie festiwalu – powitanie uczestników
15.00 prezentacje zespołów:
MALI MYSTKOWIANIE – Mystków (Lachy sądeckie)
MAŁA JUZYNA – Zawoja (górale babiogórscy)
ZAWATERNIK – Leśnica – Groń (górale podhalańscy)
MALI BIAŁCANIE – Białka T. (górale podhalańscy)
MAŁE PIWNICOKI – Piwniczna (górale piwniczańscy)
MALI SPISZACY – Łapsze NiŜne (górale spiscy)
MALI BYSTRZANIE – Nowe Bystre (górale podhalańscy)

Niedziela, 13 czerwca

14.30 – korowód festiwalowy
14.45 – powitanie uczestników
15.00 prezentacje zespołów:
ZBYRCOCEK – Juszczyn (górale babiogórscy)
POLANY –Kościelisko (górale podhalańscy)
DOLINA SŁOMKI – Stronie (Lachy sądeckie)
KLIMCZOK – Szczyrk (górale beskidowi)
laureat przeglądu KRAKOWIACZEK w Łoniowej

około 20.30 – odczytanie protokołu Komisji Artystycznej – zakończenieFestiwalu

Organizatorami Festiwalu są Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju.