Łążek Garncarski. III Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie

Garncarz Adam Żelazko w trakcie warsztatów, fot. Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim

Garncarz Adam Żelazko w trakcie warsztatów
fot. Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim

W dniach 25-27 czerwca w Łążku Garncarskim na Lubelszczyźnie odbędą się Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie. Wzorem poprzednich lat będą to przede wszystkim bezpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych trzydniowe warsztaty z udziałem 15 mistrzów – garncarzy w roli instruktorów, prowadzone w jednej z pracowni łążkowskich.

Dla wszystkich uczestników z pewnością będzie to jedyna w swoim rodzaju okazja do zapoznania się z garncarską tradycją naszego (i nie tylko naszego) regionu, a także możliwość praktycznej nauki ręcznego modelowania prostych form, toczenia naczyń na kole garncarskim, podbarwiania wyrobów, suszenia, wypalania, malowania i glazurowania, itp. – aż do gotowego wyrobu. Warsztaty to również doskonała forma odpoczynku i odreagowania stresów dnia codziennego; powszechnie wiadomo, że formowanie
w glinie pozwala się wyciszyć, pobudzić wyobraźnię i jest jednocześnie wspaniałą formą terapii manualnej.

Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim od początków swego istnienia podejmuje działania zmierzające do zachowania tradycji związanych z zanikającymi tradycyjnymi rzemiosłami
i umiejętnościami.

Sprawując pieczę nad twórcami ludowymi z terenu Ziemi Janowskiej Muzeum każdego roku m.in. zapewnia im możliwość prezentacji i sprzedaży wyrobów w trakcie imprez masowych odbywających się na terenie miasta i powiatu. Od 1995 r. w Muzeum realizowany jest program „Ginące zawody”, w ramach którego dla uczniów miejscowych szkół organizujemy lekcje muzealne, prezentacje i warsztaty.

Od dwóch lat jednym z elementów programu „Ginące zawody” są Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie – impreza, na którą co roku przybywają wybitni mistrzowie rzemiosła garncarskiego, przedstawiciele słynnych ośrodków Garncarskich z terenu Lubelszczyzny (Urzędów, Pawłów), Podkarpacia (Medynia Głogowska), Małopolski, Podlasia (Czarna Wieś Kościelna), czy odległych Mazur (Węgorzewo).

Prowadzone przez nich warsztaty cieszą się ogromną popularnością, a każdego roku uczestniczy w nich kilkaset osób – uczniów szkół, młodzieży kolonijnej, czy indywidualnych turystów.

Ziemia Janowska od wieków słynie z wytwarzanej w Łążku Garncarskim ceramiki. Zaliczana do najpiękniejszych ceramik malowanych w Polsce ceramika łążkowska, wyróżnia się bogatą skalą barw, wspaniałą ornamentyką.

Łążek Garncarski jest dzisiaj jednym z najbardziej znanych i jednym
z nielicznych wciąż działających ośrodków garncarskich. Do drugiej połowy lat 80-tych XX wieku pracował tu, nieżyjący już garncarz – mistrz Mateusz Startek, laureat nagrody im. Oskara Kolberga.

Obecnie tradycje łążkowskiego garncarstwa kontynuują: Adam Żelazko, Mieczysław Żelazko i Henryk Kurzyna, którzy wyrabiają ceramikę nawiązującą formą, kształtem i zdobnictwem do tradycyjnej.

Głównym organizatorem Ogólnopolskich Spotkań Garncarskich jest Muzeum Regionalne
w Janowie Lubelskim, a ponadto organizację imprezy wspierają: Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”, Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie, Urząd Miejski w Janowie Lubelskim.

Ogólnopolskie spotkania Garncarskie realizowane są ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przy wsparciu finansowym Województwa Lubelskiego.

Kontakt z organizatorami:
MUZEUM REGIONALNE W JANOWIE LUBELSKIM
ul. Jana Pawła II 3
23-300 Janów Lubelski

tel. (0-15) 87-24-679, (0-15) 87-24-308

e-mail: muzeumjanow@poczta.onet.pl

Galeria »

Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie w Łążku Garncarskim, fot. Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie w Łążku Garncarskim, fot. Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie w Łążku Garncarskim, fot. Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie w Łążku Garncarskim, fot. Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim

Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie w Łążku Garncarskim, fot. Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim

TESTTT