I Edycja Konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy Wydawnictwem Naukowym Scholar przypominają, że jeszcze do 30 czerwca 2009 roku mośna zgłaszać prace na I Edycję Konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi,
dziedzictwa kulturowego, jak równieś wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

· Prace naukowe, popularno-naukowe i inne nie naleśące do tych dwóch kategorii, ale
prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

· Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne,
dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, zbiory zdjęć, pamiętniki) oraz prace ilustrujące
przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w
zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla
potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła konkursowa wyłoni dwa wyróśniające się opracowania.
Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. pln brutto.
Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym
Scholar.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej
organizatora www.fdpa.org.pl, oraz są dostępne w wersji papierowej w siedzibie Fundacji na rzecz
Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa.

Informacji na temat konkursu
udziela pani Karolina Witeska: e- mail: kwiteska@fdpa.org.pl;tel. 0 22 864 03 90, fax 022 864 03 61

Patroni medialni: Regiopedia.pl, Media Regionalne, Witryna Wiejska, KulturaLudowa.pl

www.fdpa.org.pl

TESTTT