Konkurs „Zabawka przyjazna dziecku”

Muzeum Zabawek i Zabawy ogłasza VII edycję konkursu "Zabawka przyjazna dziecku". W konkursie mogą wziąć udział dorośli projektanci i producenci zabawek, artyści i twórcy ludowi.

Pula nagród w konkursie to 11 tys. złotych. Na prace: prototypy lub unikaty, zabawki wdrożone do produkcji czy zabawki wykonane przez twórców ludowych Muzeum czeka do 31 października.

Przewidziano 3 kategorie konkursowe. Oddzielnie oceniane będą prace artystów i studiów projektowych, twórców ludowych, producentów zabawek.

W każdej kategorii przyznane zostaną trzy nagrody: I – (2 tys. złotych), II – 1 tys. zł i III – 500 zł. Każda nagrodzona i wyróżniona zabawka zyska także prawo oznaczania wyrobu znakiem – logo konkursu.

Prace: ich oryginalność, wykonanie techniczne, walory artystyczne i dydaktyczne oceni profesjonalne jury, w skład którego wejdą:

Anna Wakulak – redaktor naczelny Świata Zabawek,
Magdalena Górecka – etnolog, autorka wystaw i publikacji na temat zabawek polskich,
Janusz Knap – dyrektor Wzgórza Zamkowego w Kielcach,
Marek Cecuła – dyrektor artystyczny Design Centrum Kielce,
dr Wiesław Łuczaj – dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych UJK.

Wszystkie prace oceni także jury dziecięce, które wybierze jedną, najlepszą ich zdaniem zabawkę.

Prace przysłane na konkurs znajdą się w zbiorach Muzeum Zabawek i Zabawy oraz w przyszłości na wystawie współczesnej polskiej zabawki.

Zabawki (maksymalnie 3) można zgłaszać do 31 października przesyłając wraz z kartą zgłoszeniową na adres:
Muzeum Zabawek i Zabawy, pl. Wolności 25-367 Kielce z adnotacją: VII konkurs "Zabawka przyjazna dziecku" (liczy się data wpływu pracy do sekretariatu konkursu).

Jury ogłosi werdykt do 12 listopada, a uroczyste wręczenie nagród w konkursie odbędzie się 3 grudnia 2012 r..

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają także pamiątkowy katalog pokonkursowy. Wszystkie nagrodzone i wskazane przez jury prace zostaną także zaprezentowane na wystawie w Galerii Dziecięcej "Abrakadabra".

Regulamin oraz karta zgłoszenia na stronie www.muzeumzabawek.eu