Zespół Widymo wystąpi w ramach Klangkosmos NRW

Zespół Widymo, mat.nadesłany

Zespół Widymo
fot. materiał nadesłany

W dniach 5. – 28. września 2012 w trasie koncertowej w Nadrenii Północnej-Westfalii (Niemcy) weźmie udział zespół “Widymo” z Sanoka. Tournee składa się z 13 koncertów organizowanych w ramach sieci muzyki globalnej “Klangkosmos NRW”.

Jeden z koncertów będzie nagrywany i transmitowany przez Radio WDR3 (największy producent muzyki w Europie i największy publiczny nadawca w Niemczech).

Trasa koncertowa organizowana jest przy współpracy z Polskim Instytutem Kultury w Düsseldorfie oraz Fundacją Robert Bosch.

Klangkosmos NRW to sieć muzyki globalnej, która powstała w 2000 roku. Do projektu należą organizacje z prawie trzydziestu miast w NRW. Członkami sieci są stowarzyszenia, lokalne instytucje kulturalne, takie jak urzędy kultury, teatry, szkoły, a także kościoły.

Od 2000 roku w Nadrenii Północnej-Westfalii wystąpiło ponad 120 zespołów z 80 krajów i 5 kontynentów. Co miesiąc w koncertach „Klangkosmos NRW” uczestniczy około 4000 widzów. Projekt W 2012 roku projekt zgromadził prawie 30000 widzow.

Praca sieci jest wyraźnym wkładem w realizację Konwencji UNESCO, dotyczącej „Ochrony i Promowania Różnorodności Form Wyrazu Kulturowego". Dyrektorem artystycznym oraz koordynatorem działań sieci jest organizacja alba KULTUR.

Zespół Widymo – Pieśni Polifoniczne z Doliny Sanu

Zespół „Widymo” powstał w 2000 roku na pograniczu polsko-ukraińskim, w mieście Sanok, w Dolinie Sanu (południowo-wschodnie Karpaty). Jest to region, w którym od
wieków spotykały się wpływy rzymsko-katolickiego Zachodu i bizantyjsko-prawosławnego Wschodu.

Południowo- wschodnie Karpaty były miejscem spotkań, konfrontacji i fuzji różnych kultur, grup etnicznych i religii: Sinti i Romów, Rosjan, Polaków, Słowaków, Ukraińców i Wegrów, wyznawców wiary rzymsko-katolickiej, grecko-katolickiej, prawosławnej, ormiańsko-katolickiej, ormiańsko-apostolskiej, judaistycznej i protestanckiej.

Ich współistnienie wpłynęło na kształt obecnego dziedzictwa kulturowego regionu i pozostawiło imponujące świadectwa owej kultury w muzyce i obyczajach.

„Widymo” w języku starosłowiańskim oznacza „wiemy, znamy”. To ukłon w stronę ponad 1000- letniej, wielokulturowej tradycji tego regionu. W IX wieku do południowowschodnich Karpat dotarła z Moraw religia prawosławna, a wraz z nią jednogłosowe pieśni „cantus planus”. Te zmieniały się na przestrzeni wieków do polifonii czterech lub więcej niezależnych głosów.

„Widymo” śpiewa dziś w stylu charakterystycznym dla terenów wschodniosłowiańskich XVI wieku. W tym czasie, po raz pierwszy, zostały sharmonizowane melodie w tonacji dur-moll.

Bogata tradycja polifoniczna owego regionu była przekazywana nieprzerwanie do II Wojny Swiatowej. Ta była punktem zwrotnym w historii – żyjących wspólnie od wieków, w pokoju– różnych kultur, grup etnicznych i religii. Nagle znaleźli się po przeciwnych stronach walczących krajów. Mimo zniszczeń społecznych i wspólnot kulturowych podczas Wojny, wysiedleń ludności z ich ojczyzny, setek spalonych cerkwi i komunistycznego prześladowania religii w latach powojennych, odżyła dziś w tym regionie bogata wielokulturowa tożsamość.

„Widymo” to przykład tej nowej, wielokulturowej generacji. Młode wokalistki zespołu, które śpiewają w języku polskim i ukraińskim, odnalazły starodawny repertuar wielogłosowych pieśni. Wykonują na nowo zaaranżowane sakralne jak i tradycyjne, ludowe pieśni. Utwory pochodzą z małego regionu – Doliny Sanu – i prezentują przekrój prawie 1000- letniej tradycji muzycznej oraz słowiańskiej wielokulturowości.

Marianna Jara – śpiew, dyrektor artystyczny
Susanna Jara – Małecka – śpiew
Kinga Anna Szewczyk – śpiew
Maria Antonowicz – śpiew
Natalia Małecka – śpiew
Solomjja Stsibajlo – Jara – śpiew
Paulina Ciuryk – śpiew
Aleksandra Rozga – śpiew

Więcej informacji na stronie internetowej: www.klangkosmos-nrw.de, www.widymo.pl