Konkurs „Szkolne Dni Dziedzictwa Kulturowego”

Stowarzyszenie Historyków Sztuki oddział krakowski oraz Fundacja Plenerownia zapraszają szkoły do wzięcia udziału w konkursie na “Szkolne Dni Dziedzictwa Kulturowego”. Inicjatywa ma na celu upowszechnienie wiedzy oraz zwiększenie świadomości na temat dziedzictwa kulturowego wśród dzieci i młodzieży oraz nagrodzenie dobrych praktyk dotyczących popularyzowania tematyki związanej z dziedzictwem w środowisku szkolnym.

Kto może wziąć udział? 

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z całej Polski wraz z nauczycielami/opiekunami.

O co chodzi?

Zachęcamy do organizacji Szkolnych Dni Dziedzictwa Kulturowego na kształt Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Celem konkursu jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego Polski i świata w środowisku szkolnym. W ramach Szkolnych Dni Dziedzictwa Kulturowego mogą zostać zorganizowane np. wystawy na temat zabytków lub tradycji Małej Ojczyzny, przedstawienia i akademie dotyczące lokalnej historii, turnieje wiedzy o dziedzictwie kulturowym, akcje porządkowania otoczenia wokół starych nagrobków na cmentarzu, warsztaty edukacyjne prowadzone przez młodzież dla młodszych kolegów, plenery malarskie, których tematem są zabytki, spotkania z ludźmi zajmującymi się profesjonalnie dziedzictwem kulturowym.

Można także zorganizować rajd rowerowy po lokalnych zabytkach, uczniowie mogą opracować ścieżkę zwiedzania po miejscowych atrakcjach i wcielić się w przewodników, a na zwiedzanie zaprosić mieszkańców miejscowości; można zorganizować bal, którego uczestnicy przebiorą się w historyczne stroje, będą uczyli się dawnych tańców i bawili w gry sprzed wieków. Pomysłów może być bez liku. Ważne by ich mianownikiem było dziedzictwo kulturowe, by przygotowali je uczniowie pod okiem nauczyciela/i i by swoje działania skierowali do kolegów, rodziców, znajomych, sąsiadów itp.

Co i gdzie wysłać?

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać:

  1. plakat Szkolnych Dni Dziedzictwa Kulturowego
  2. prezentację multimedialną (min. 5 max 20 slajdów, którą organizator konkursu umieści na stronie internetowej Facebook/Sztuka na kółkach) dokumentującą obchody Szkolnych Dni Dziedzictwa Kulturowego,
  3. opis przedsięwzięcia (wszystkie rodzaje działań i sposób ich przeprowadzenia, max 5 stron a4),
  4. nazwisko/a opiekuna/ów oraz listę uczniów którzy zajmowali się przygotowaniem wydarzenia,
  5. statystki (przybliżoną liczbę odbiorców: uczniowie, dorośli)
  6. nazwę i adres szkoły.

Informacje należy przesłać do organizatora na adres plenerownia@gmail.com, opatrzone w temacie wiadomości SZKOLNE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.

Terminy

Szkolne Dni Dziedzictwa Kulturowego mogą trwać od 1 do 5 dni i zostać zorganizowane w terminie  od 18 kwietnia do 11 listopada 2016 r. Dokumentację konkursową wraz z pozostałymi informacjami należy przesłać do 18 XI 2016.

Prace będą umieszczane w Internecie, gdzie będzie można na nie głosować od 22 XI 2016 do 29 XI 2016. Dbając o rzetelność głosowania, zdecydowaliśmy się na umieszczenie prac na stronie Facebooka projektu Sztuka na kółkach.

Ogłoszenie wyników 1 XII 2016.

Nagrody

W konkursie zostaną wybrane 2 nagrody główne dla:
1. przedsięwzięcia najwyżej ocenionego przez internautów – liczy się największa ilość polubień umieszczonych pod prezentacją na stronie internetowej Facebook/Sztuka na kółkach,
2. przedsięwzięcia najwyżej ocenionego przez Jury konkursu, którego członkami są osoby profesjonalnie zajmujące się dziedzictwem kulturowym.

Jury przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe dla uczniów przygotowujących przedsięwzięcie. Pomyśleliśmy również o nauczycielach/opiekunach, pod okiem których uczniowie będą pracowali. Zapraszamy ich na weekendowy pobyt na Zamku Dunajec w Niedzicy wraz z osobą towarzyszącą.

Organziator

Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki oddział krakowski oraz Fundację Plenerownia w ramach projektu Sztuka na kółkach.

Regulamin może ulec zmianie jedynie w celu usprawnienia działania konkursu. Wszelkie pytania i niejasności prosimy zgłaszać do organizatorów na adres plenerownia@gmail.com

www.sztukanakolkach.pl