Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego – podsumowanie badań etnograficznych

Henryk Mercik – członek zarządu Województwa Śląskiego i Regionalny Instytut Kultury w Katowicach zapraszają na podsumowanie badań etnograficznych pn. „Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego”. Spotkanie odbędzie się 18 października Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki.

Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego to pierwsze od kilkudziesięciu lat tak kompleksowe badanie kultury tradycyjnej Zagłębia Dąbrowskiego. Regionalny Instytut Kultury w Katowicach prowadził badania na terenie pogranicza małopolsko-śląskiego przez ostatnie dwa lata, jednak już wcześniej Zagłębie stanowiło obszar badawczego zainteresowania instytucji.

Przez ostatnie lata prowadziliśmy wywiady i dokumentację m.in. w miejscowościach, w których badania etnograficzne prowadzone były kilkanaście i kilkadziesiąt lat temu – wyjaśnia Aleksander Lysko, koordynator przedsięwzięcia – Dzięki zderzeniu przeszłości z współczesnością mogliśmy uchwycić i przedstawić skalę zmian, jakie dokonały się w ostatnim czasie w kulturze Zagłębiaków.

Darcie pierza, fot. Robert Garstka, Rzędkowice, 2013 rok

Darcie pierza, fot. Robert Garstka, Rzędkowice, 2013 rok

Spotkanie w Zamku Sieleckim będzie okazją do podsumowania i prezentacji rezultatów prac – publikacji oraz wystawy fotograficznej.

Publikacja Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego opisuje przede wszystkim obrzędowość doroczną i rodzinną oraz stan tradycyjnego budownictwa pogranicza małopolsko-śląskiego. To pierwsze tego typu wydawnictwo od lat. Na 400 stronach książki szczegółowe opisy tradycyjnej kultury Zagłębia Dąbrowskiego uzupełnia bogaty materiał fotograficzny.

Częścią spotkania będzie wernisaż wystawy fotografii autorstwa Roberta Garstki i Bartosza Gawlika. Dzięki zgromadzeniu archiwalnych i współczesnych zdjęć udało się porównać dawną i dzisiejszą obrzędowość doroczną i rodzinną oraz architekturę Zagłębia Dąbrowskiego.

Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego

W wielu przypadkach to ostatni moment, by uchwycić, zbadać i udokumentować zanikające zwyczaje czy tradycje – podkreśla Aleksander Lysko – A to zbieżne jest z jednym z kluczowych celów Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, czyli promowaniem regionalnego dziedzictwa kulturowego.

W spotkaniu w Zamku Sieleckim wezmą udział realizatorzy przedsięwzięcia, a także przedstawiciele instytucji i samorządów z terenu Zagłębia Dąbrowskiego.

Projekt Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W realizację działania zaangażowane były instytucje partnerskie: Muzeum Zagłębia w Będzinie, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie, Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej oraz Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego
18 października, g. 12.00
Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki

* Foto: Darcie pierza, archiwum prywatne  Taduesza Piwowarskiego, Giebło.