W Krakowie międzynarodowo o niematerialnym dziedzictwie kulturowym

Panele eksperckie, dyskusje w międzynarodowym gronie, baza dobrych praktyk oraz Gala niematerialnego dziedzictwa kulturowego – to wszystko już w październiku w Krakowie.

W dniach 12-14 października 2016 roku, w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, odbędzie się Pierwsze Forum Eksperckie Chiny-Europa Środkowa i Wschodnia na temat ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

To pierwsze tego typu spotkanie międzynarodowe organizowane w Polsce, które zgromadzi specjalistów z 17 krajów, i które poświęcone będzie dziedzictwu niematerialnemu. Forum realizowane jest w ramach formatu współpracy 16+1. Obejmuje on Polskę, Estonię, Łotwę, Litwę, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Słowenię, Chorwację, Serbię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Albanię i Macedonię. Wszystkie te kraje są stronami Konwencji UNESCO z 2003 roku, w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Pomysłodawcą Forum, które będzie miało charakter ponadregionalny są Chiny.

Bogaty program Forum z jednej strony służyć ma wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi krajami, w zakresie m. in. regulacji prawnych i zasad ochrony dziedzictwa, a z drugiej nauce dobrych praktyk w zakresie prowadzenia badań i dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego, czy podtrzymywania przekazu międzypokoleniowego. Szczególną uwagę obradujący zwrócą też na to, jak praktycznie powiązać zasady ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z koncepcją zrównoważonego rozwoju, która została przyjęta we wrześniu 2015 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Wyjątkowym punktem programu Forum będzie II Gala wręczenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisie na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która odbędzie się 14 października 2016 roku w Sukiennicach.

Krajowa lista stanowi dokumentację żywego, niematerialnego dziedzictwa naszego kraju i jednocześnie realizuje postanowienia Konwencji UNESCO z 2003 roku.

W październiku uhonorowane zostaną zjawiska, które w ostatnich latach były wprowadzane na Krajową listę:

 • Język esperanto jako nośnik kultury esperanckiej
 • Umiejętność wytwarzania instrumentu i gry na kozie
 • Hafciarstwo kaszubskie szkoły żukowskiej
 • Sokolnictwo – żywa tradycja
 • Polskie tańce narodowe
 • Uroczystości ku czci Św. Rocha z błogosławieństwem zwierząt
 • Tradycyjna technika ludwisarska Felczyńskich w Taciszowie
 • Przywołówki dyngusowe w Szymborzu
 • Gwara warmińska jako nośnik tradycji ustnych
 • Zabawkarstwo żywiecko-suskie
 • Bartnictwo
 • Perebory – nadbużańskie tradycje takckie

Krajowa lista liczy już 17 wpisów. Pierwsza Gala miała miejsce w 2014 roku. Wówczas wpisane zostały: Rusznikarstwo artystyczne i historyczne – wyroby według tradycyjnej szkoły cieszyńskiej, Szopkarstwo krakowskie, Pochód Lajkonika, Flisackie tradycje w Ulanowie oraz Procesja Bożego Ciała w Łowiczu.

Organizatorami Forum są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Gospodarzem i partnerem Forum jest Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

Kiedy: 12-14 września 2016 roku
Gdzie: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25

Dla kogo: dla reprezentantów środowisk działających w obszarze ochrony, promocji i dokumentacji zjawisk należących do sfery niematerialnego dziedzictwa kulturowego: przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, uczelni, instytucji kulturalno-oświatowych, animatorów kultury oraz dla przedstawicieli mediów.

W Forum mogą wziąć udział wyłącznie zaproszeni Goście.

Program Forum na stronie www.forum-intangible-2016.pl

* Foto: Haft kaszubski Szkoły Żukowskiej autorstwa Alicji Serkowskiej z Kartuz, fot. K. Butryn