Konkurs na logotyp Roku Kolberga

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza otwarty konkurs na logotyp Roku Kolberga. Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej oryginalnego rozwiązania graficznego o charakterze logotypu mającego za zadanie w jednoznaczny sposób nawiązywać do życia,  działalności i dokonań Oskara Kolberga.

Konkurs ogłoszony został 15 września 2013 roku i będzie jednym z elementów przygotowań do 200. rocznicy urodzin folklorysty i etnografa, muzyka i kompozytora, badacza i dokumentalisty, wnikliwego obserwatora życia codziennego oraz autora monumentalnego i ponad 30-tomowego dzieła zatytułowanego Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce.

W konkursie mogą wziąć udział obywatele polscy. Konkurs jest otwarty i tajny. Regulamin przewiduje trzy nagrody finansowe: 10 tys. złotych za zajęcie I miejsca, 5 tys. zł za zajęcie II miejsca i 2 tys. zł za zajęcie III miejsca. Nagrodzona praca zostanie skierowana do realizacji jako oficjalny logotyp Roku Kolberga. Wyboru dokona 3-osobowa komisja powołana przez Instytut Muzyki i Tańca. Termin nadsyłania prac upływa 2 listopada 2013.

Szczegóły, regulamin konkursu na stronie www.imit.org.pl

TESTTT