Nagroda im. Oskara Kolberga. Edycja 2013

9 października br. w Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się uroczystość
wręczenia Nagród im. oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej“.

Laureatami tegorocznej Nagrody są:

Piotr Gaca, muzyk ludowy – skrzypek (Rdzów, Radomskie, woj. mazowieckie)

Stanisława Kowalewska, tkaczka, wykonawczyni pereborów i strojów ludowych (Nowy Holeszów, Podlasie, woj. lubelskie)

Małgorzata Pepłowska, tkaczka dywanów dwuosnowowych, wycinankarka, wykonawczyni rekwizytów obrzedowych z opłatka (Ruchna, Podlasie, woj. mazowieckie)

Eugenia Wieczorek, koronczarka, artystka i popularyzatorka koronek czółenkowych, frywolitek (Jarocin, Kaliskie, woj. wielkopolskie)

Genowefa Iwanek, pisarka ludowa, gawędziarka (Bory, Żywieckie, woj. śląskie)

Kapela Rodzinna „Kurasie“ (Lubzina, woj. podkarpackie)

Zespół Regionalny„Brenna“ im. Józefa Macha w Brennej (Brenna, Beskid śląski, woj. śląskie)

Zespół Śpiewaczy„Mlądz“ (Otwock, Kołbielskie, woj. mazowieckie)

dr Urszula Janicka-Krzywda, etnograf, badaczka kultury ludowej Karpat, pedagog i konsultant zespołów folklorystycznych, kustosz dyplomowany Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie (Kraków)

Jadwiga Kurant, folklorystka, animatorka, choeograf, pedagog, autorka publikacji o kulturze ludowej Kujaw (Lubanie, Kujawy, woj. kujawsko-pomorskie)

Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie, sprawuje pieczę merytoryczną i organizacyjną nad działalnością teatrów wiejskich (Warszawa)

Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” uznawana jest powszechnie za najwazniejsze w Polsce wyróznienie w dziedzinie kultury ludowej, honorujace dokonania artystyczne i naukowe oraz działalność wspierającą tradycyjną kulturę regionalną.

Patronem dorocznych nagród jest Oskar Kolberg – etnograf, folklorysta, muzyk, kompozytor, twórca najwiekszego w XIX wieku zasobu zródeł etnograficznych do badania kultury ludowej całego obszaru dawnej Rzeczypospolitej i narodów słowianskich, autor wielotomowej serii monografii Lud i Obrazy etnograficzne. Dzieło Kolberga stanowi nadal materiałowa podstawe współczesnych nauk o kulturze (etnografii, etnologii, folklorystyki, etnomuzykologii), do dzis jest inspiracja działan naukowo-badawczych i artystycznych, przyczynia sie do odrodzenia róznorodnych form kultury ludowej i aktywnosci twórczych.

Nagroda ustanowiona została w 1974 r. na Mazowszu płockim, z inicjatywy twórców czasopisma społeczno-kulturalnego „Barwy”. Od pierwszej edycji była wyróznieniem o znaczeniu ogólnopolskim.

W kolejnych latach (1986-2001) była realizowana przez Mazowieckie Towarzystwo Kultury w Warszawie a od 2002 r. przez Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Od poczatków funkcjonowania ogólnopolskiej Nagrody im. Oskara Kolberga Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje patronat i jest głównym fundatorem przyznawanych wyróznien. Organizacje konkursu, w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sprawuje obecnie Narodowe Centrum Kultury w Warszawie we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej oraz Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rekodzieło.

W tegorocznej XXXVIII edycji Nagrody im. Oskara Kolberga uhonorowano artystów tworzacych w dziedzinach ludowej sztuki plastycznej i rekodzieła artystycznego, w obszarze literatury ludowej, spiewu, muzyki  instrumentalnej i tanca. Wyrózniono twórców rozwijajacych indywidualne talenty, artystów kultywujacych tradycje i autentyczne wartosci kultury ludowej swoich regionów. Nagrodzono organizatorów przedsiewziec artystycznych popularyzujacych folklor i sztuke ludowa. Przyznano nagrody badaczom, animatorom i dokumentatorom kultury tradycyjnej, tym którzy wzorem Oskara Kolberga, gromadza swiadectwa i przekazuja wiedze o kulturze ludowej, wskazuja na jej bogactwo i róznorodnosc, opracowuja naukowo, chronia i zachowuja dla przyszłych pokolen.

Od czasu ustanowienia Nagrody im. Oskara Kolberga, w pracach przy kolejnych jej edycjach uczestniczyła Pani Barbara Zagórna-Tezycka (1930 – 2013), etnograf i wybitna znawczyni polskiej sztuki ludowej, zawsze zyczliwa artystom, wspomagajaca ich twórczosc, wspierajaca osoby i instytucje działajace na rzecz kultury tradycyjnej. Jej wieloletnie zaangazowanie w działania organizacyjne i merytoryczne przyczyniło sie do ukonstytuowania Nagrody im. Oskara Kolberga, jako najwazniejszego polskiego wyróznienia przyznawanego za całokształt twórczosci w dziedzinie kultury ludowej.

Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Bogdana Zdrojewskiego.

Organizatorzy
Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Narodowe Centrum Kultury, Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rekodzieło

Fundatorzy nagród
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rekodzieło, Samorzad Województwa Mazowieckiego

Patronat medialny KulturaLudowa.pl

Źródło: organizatorzy