Kolędowanie Wołoczebne na Podlasiu

Stowarzyszenie Tratwa z Olsztyna serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej odsłonie projektu Serce Dzwonu (przedsiewzięcia w całości poświęconego tradycyjnym praktykom muzycznym). Już w końcu marca rozpoczną się przygotowania do kolejnego Kolędowania Wołoczebnego, które od zachodu słońca w Niedzielę Wielkanocną dziać się będzie w kilku Podlaskich wsiach.

Wołoczebne

Zwyczaj chodzenia po Wołoczebnym, czy chodzenia z Konopielką wywodzi się wprost z czasów w których nowy rok, zgodnie z agrarną logiką rozpoczynał się wiosną. Nowy cykl przyrody nie mógł się jednak naprawdę rozpocząć bez odpowiednich zabiegów zapewniających tak jego pomyślny początek jak i szczęśliwy koniec. Od tego byli Wołoczebnicy – wyłącznie mężczyźni – nadchodzili o zachodzie słońca w dniu zwanym dziś Niedzielą Wielkanocną. Na podwórzach gospodarstw śpiewali specjalne pieśni życzące, dla gospodarzy i panie na wydaniu. Za śpiewanie otrzymywali dary – jak wspominają ostatni Wołoczebnicy – musowo wódkę, kiełbaskę i jajka. Ich czas kończył świt Wielkanocnego Poniedziałku, który jednocześnie był dniem konsumpcji darów i wspólnego święta.

Pamięć

Pamięć o tym niezwykłym zwyczaju do czasów współczesnych przetrwała w niektórych wsiach Północnego Podlasia, choć i tu po Wołoczebnym nie chodzi się już od lat 60tych XX wieku. Mimo to wielu mieszkańców Podlasia – zwłaszcza starszego pokolenia – doskonale pamięta co trzeba odpowiedzieć na zapytanie Wołoczebników i jak ich przyjąć. Dobrze rozpytując udaje się znaleźć również takich, którzy sami za młodych lat tworzyli Wołoczebne Kompanie.

Akcja

Idąc tropem tych odkryć w 2008 roku zainicjowaliśmy pierwsze po kilkudziesięciu latach wołoczebne we wsi Guzy, a w 2009 nakłoniliśmy dwóch ostatnich Wołoczebników z Kruszyna by po ok. 40 latach przerwy zaśpiewać Konopielki również w ich wsi W tym roku planujemy restytuować Wołoczebne w kolejnej wsi Północnego Podlasia oraz wesprzeć już działające kompanie w Kruszynie i Guzach.

Udział

Udział w przedsięwzięciu jest otwarty dla wszystkich spełniających kryterium wieku (min. 18 lat) i płci (wyłącznie panowie). Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie śpiewacze. Warunkiem udziału jest możliwość uczestniczenia zarówno w warsztatach przygotowawczych, jak i samym Kolędowaniu Wołoczebnym.

Poniższy harmonogram układa w czasie cały plan akcji:

Plan

• 23 – 27 III warsztaty Pieśni Wołoczebnych w Knyszynie.

W trakcie zajęć będziemy poznawać Wołoczebny repertuar oraz tradycyjne techniki emisji głosu pozwalające na wielogodzinne śpiewanie w otwartej przestrzeni. Przewidziane są również spotkania z Wołoczebnikami wsi, w których prowadzone będzie Kolędowanie. Zajęcia Warsztatowe rozpoczną się 23 III o godzinie 16 w Knyszyńskim Ośrodku Kultury (najlepiej dotrzeć do Knyszyna rano lub dzień wcześniej – od stacji idzie się ok. 5 km). Warsztat zakończy się wieczorem 27 III w sobotę.

• 4 – 5 IV Kolędowanie Wołoczebne

W Niedzielę Wielkanocną ok. godziny 16 rozpoczniemy Kolędowanie Wołoczebne w umówionych wcześniej wsiach. (szczegóły transportu i miejsca spotkania omówimy w trakcie spotkania w Knyszynie). W Poniedziałek Wielkanocny we wsiach, w których pojawią się Wołoczebnicy odbędą się zgromadzenia wiejskie obfitujące w hulanki i swawole.

Informacje organizacyjne
• Należy wziąć ze sobą śpiwór i karimatę – na miejscu dostępna podłoga, warunki sanitarne w stylu kawalerskim.
• Zapewniamy jeden ciepły posiłek dzienni oraz dostęp do kuchni.
• Udział w warsztacie i Kolędowaniu jest bezpłatny
• Ilość miejsc ograniczona (16 osób), pierwszeństwo dajemy tym, którzy będą w stanie wziąć udział w całym warsztacie i kolędowaniu.
• Na zgłoszenia czekamy do 20 III 2010
• Kontakt: Maciej Żurek, email: keselycia@gmail.com tel: 601 63 45 47
• Organizatorzy: Stowarzyszenie Tratwa i Knyszyński Ośrodek Kultury
• Projekt realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Starostwa Powiatowego w Mońkach.
• Więcej informacji o przeprowadzonych do tej pory Kolędowaniach można znaleźć na stronie: www.sercedzwonu.tratwa.pl