„Kaszubskie ostoje obrazów” – nowy album Wydawnictwa Bosz

W październiku nakładem Wydawnictwa Bosz ukazał się bogato ilustrowany album pt. Kaszubskie ostoje obrazów, autorstwa Doroty Folgi-Januszewskiej poświęcony twórczości dwóch artystów – ojca i syna – Włodzimierza i Błażeja Ostoja Lniskich.

Kaszubskie ostoje obrazów to zderzenie twórczości dwóch pokoleń. Ojca, zakorzenionego w rodzimej, kaszubskiej tradycji, specjalizującego się w rzeźbie, drzeworytach i obrazach na szkle, oraz syna, profesora akademickiego, autora litografii, grafik, rysunków i projektów książek.

Kolejne rozdziały książki, w pełni skoncentrowane na dorobku artystycznym Ostoja Lniskich, dowodzą, jak te same motywy są różnorodnie odzwierciedlane i interpretowane przez bliskich sobie twórców.

Rozpoczynające książkę omówienie najważniejszych tendencji artystycznych dominujących na Kaszubach umożliwi szczegółowe poznanie specyfiki tamtejszej kultury.

Zgromadzony zbiór reprodukcji prezentuje bogatą twórczość obydwu artystów, podkreślając z jednej strony ich indywidualność, z drugiej zaś wpływ miejsca, z którego się wywodzą, a zwłaszcza niezaprzeczalną siłę dziedziczenia idei.

Kaszubskie ostoje obrazów, Wydawnictwo Bosz 2019, fot. K. Butryn

Kaszubskie ostoje obrazów, Wydawnictwo Bosz 2019, fot. K. Butryn

Kaszubskie ostoje obrazów, Wydawnictwo Bosz 2019, fot. K. Butryn

Kaszubskie ostoje obrazów, Wydawnictwo Bosz 2019, fot. K. Butryn

* * *
To także książka o tworzeniu się obrazów w pamięci, o przekazywaniu genu sztuki, o sile miejsca genius loci, o dziedziczeniu idei oraz o metodzie opowiadania o sztuce jako cesze świadomości. Zestawienie twórczości artysty osadzonego w swoim rodzimym otoczeniu, przetwarzającego tradycję obrazu z potrzeby doznań i pamięci, z twórczością artysty, który przeszedł całą drogę profesjonalnej kariery twórczej i akademickiej ze wszystkimi cechami samoświadomości, jest ważnym studium na temat charakteru i roli programu wizualnego, który w sobie nosimy i którego natura pozwala na stałe podążanie dalej, dążenie do przemian, a nie tylko do trwania i zachowania gatunku.

Ze wstępu, Dorota Folga-Januszewska

Kaszubskie ostoje obrazów, Wydawnictwo Bosz 2019, fot. K. Butryn

Kaszubskie ostoje obrazów, Wydawnictwo Bosz 2019, fot. K. Butryn

Kaszubskie ostoje obrazów, Wydawnictwo Bosz 2019, fot. K. Butryn

Kaszubskie ostoje obrazów, Wydawnictwo Bosz 2019, fot. K. Butryn

Tytuł: Kaszubskie ostoje obrazów
Autor: Dorota Folga-Januszewska
Projekt graficzny: Błażej Ostoja Lniski
Liczba stron: 192
Liczba ilustracji: 218
Format: 240 × 300 mm
ISBN: 978-83-7576-338-6
Rok wydania: 2019
Wydawca: Wydawnictwo Bosz

* Źródło: materiały prasowe Wydawnictwa BOSZ