Jaka kultura w Łańcuckiem

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej prowadzi badania terenowe w okolicach Łańcuta. To część dużego programu badawczego poświęconego Rzeszowiakom.

Badacze z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej i zaprzyjaźnionych instytucji ruszyli w okolice Łańcuta z dyktafonami i aparatami fotograficznymi. Przeprowadzają wywiady, robią zdjęcia, przygotowują filmy dokumentujące najciekawsze zjawiska związane z rzeszowskim folklorem.

Dzięki zebranemu przez nich materiałowi dowiemy się więcej o tym, jak zmienia się kultura wsi w Łańcuckiem, jakie elementy tradycyjnej kultury są żywe, co zanikło, co się zmieniło, a także co nowego pojawiło się na badanym terenie.

fot. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

fot. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Trzeci etap pracy badaczy

Badania terenowe są elementem trzyletniego projektu badawczego „Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian”. Jego celem jest zebranie informacji o kulturze mieszkańców okolic Rzeszowa, Przeworska i Łańcuta, czyli terenów zamieszkiwanych przez grupę umownie zwaną przez etnografów Rzeszowiakami.

W 2014 roku udało się przebadać Rzeszowskie, w 2015 – Przeworskie, obecne badania w Łańcuckiem to już ostatnia część programu.

Zagłębianie się w folklor Rzeszowiaków

Zbieranie materiałów to jednak początek pracy. Wywiady muszą zostać opracowane, tzn. trzeba wyłuskać z nich najważniejsze informacje i je zapisać. Jeśli będą ciekawe językowo, tzn. pojawi się w nich dobrze zachowana gwara, zostaną spisane z zachowaniem cech wymowy charakterystycznych dla regionu.

fot. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

fot. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Nagrane w terenie melodie będą zapisane w nutach. Podobnie rzecz się ma z tekstami pieśni i piosenek – te również zostaną spisane ze słuchu. Tak opracowane materiały mają w przyszłości nie tylko dokumentować zastany stan kultury ludowej na badanym terenie, ale też mogą być pomocne dla wszystkich zainteresowanych kulturą ludową – muzyków, choreografów, historyków, językoznawców, artystów…

Na wszystkich opracowane materiały będą czekać w Archiwum Naukowym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Zwieńczeniem projektu będzie publikacja książkowa na temat folkloru Rzeszowiaków.

Badania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.