Kolory wyobraźni. Malarstwo Eugeniusza Brożka

Kolory wyobraźni to tytuł wystawy prezentowanej w salach Muzeum Wsi Kieleckiej. Ekspozycja, którą można oglądać do 4 września przedstawia 37 obrazów znakomitego artysty Eugeniusza Brożka, jednego z najwybitniejszych malarzy prymitywistów w Polsce.

Wernisaż wystawy Kolory wyobraźni. Malarstwo Eugeniusza Brożka odbył się 15 lipca 2016 roku w Dworku Laszczyków w Kielcach. Na wystawie zaprezentowano obrazy pochodzące z prywatnej kolekcji Stanisława Piskorza, Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach oraz ze zbiorów własnych Muzeum Wsi Kieleckiej. Gościem wernisażu był Eugeniusz Brożek.

Eugeniusz Brożek podczas wernisażu, fot. Mariusz Łężniak

Eugeniusz Brożek podczas wernisażu, fot. Mariusz Łężniak

Tematem prac Eugeniusza Brożka są wieś i przyroda. Obrazy przyciągają uwagę bogatą gamą barw, dbałością o szczegóły oraz wspaniałą ornamentyką. Autor świadomie nie dba o perspektywę i proporcje, organizuje świat wedle własnej wyobraźni. Artysta zaliczany jest do grona najważniejszych przedstawicieli malarstwa naiwnego w Polsce.

Arka Noego, wyk. Eugeniusz Brożek, fot. Muzeum Wsi Kieleckiej

Arka Noego, wyk. Eugeniusz Brożek, fot. Muzeum Wsi Kieleckiej

Eugeniusz Brożek urodził się 22 sierpnia 1947 roku, we wsi Przełaj, w gminie Sędziszów. W wieku 14 lat wyjechał na Śląsk, gdzie ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą w Sosnowcu. Następnie pracował w kopalni jako górnik. Od 1976 roku osiadł w Sędziszowie, gdzie pracował w Fabryce Kotłów „Sefako”. Z malarstwem Eugeniusz Brożek zetknął się już w Sosnowcu, gdy dorywczo pracował w miejskiej dekoratorni. Tam nawiązał kontakt ze środowiskiem plastyków-amatorów. Od 1980 roku podjął pracę na kolei, początkowo jako konduktor, a następnie kierownik pociągów osobowych. Po przejściu na rentę zaczął wykorzystywać wolny czas na rozwijanie swojego talentu.

Kolędnicy, wyk. Eugeniusz Brożek, fot. Muzeum Wsi Kieleckiej

Kolędnicy, wyk. Eugeniusz Brożek, fot. Muzeum Wsi Kieleckiej

Prace Eugeniusz Brożka znalazły uznanie u kolekcjonerów prywatnych i muzealników. Obrazy autora znajdują się w zbiorach: Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Krakowie, Toruniu, Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Okręgowego w Radomiu, Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, Izby Regionalnej WDK w Kielcach. Eugeniusz Brożek od 1983 roku jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Twórczość artysty prezentowana była na licznych wystawach: w Fuldzie, Meunster, Lipsku, Lwowie, Paryżu, Zurichu, Nicei. Eugeniusz Brożek w 2006 r. został uhonorowany Nagrodą im. Oskara Kolberga, a także srebrnym medalem „Gloria Artis”.

Wystawa Kolory wyobraźni. Malarstwo Eugeniusza  Brożka prezentowana jest od 15 lipca do 4 września 2016 r. w salach Dworku Laszczyków (Kielce ul. Jana Pawła II 6) Muzeum Wsi Kieleckiej.

michniów - plakat.indd