III Festiwal Kultury Lasowiackiej 2023

W minioną niedzielę (2 lipca br.) w Kolbuszowej oficjalnie wystartował III Festiwal Kultury Lasowiackiej. Wydarzenie to przyciągnęło do stolicy Lasowiaków rzesze miłośników tej kultury. Na uczestników czekały liczne atrakcje, dużo dobrej lasowiackiej muzyki i wieczorna potańcówka.

Województwo Podkarpackie po raz trzeci zaprasza na święto kultury Lasowiaków, czyli trzecią edycję Festiwalu Kultury Lasowiackiej. Trzynaście wydarzeń festiwalowych, czternastu operatorów, pięć wakacyjnych weekendów, dwa festiwalowe konkursy – a wszystko to pomiędzy 2 a 30 lipca 2023 r. w północnej części województwa podkarpackiego. Będzie tradycyjnie, kolorowo, muzycznie, tanecznie i smacznie.

Organizatorem Festiwalu Kultury Lasowiackiej jest Województwo Podkarpackie. W tym roku do współpracy zaprosiło 12 operatorów: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim, Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie, Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach, Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym, Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku, Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, Ośrodek Garncarski MEDYNIA w Medyni Głogowskiej, Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie, Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem, Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu i Gminne Centrum Kultury w Ulanowie, a także dwie wojewódzkie instytucje kultury: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Festiwal tym razem w terminie wakacyjnymi zawita w 12 miejscowościach województwa podkarpackiego: Poręby Dymarskie, Kolbuszowa, Gorzyce, Leżajsk, Tarnobrzeg, Ulanów, Grodzisko Dolne, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Rudnik nad Sanem, Medynia Głogowska i Stalowa Wola.

Festiwal Kultury Lasowiackiej to przedsięwzięcie unikalne w swoim charakterze pod wieloma względami. Jego celem jest popularyzacja i promocja dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej grupy  etnograficznej Lasowiaków, którą w sposób najbardziej zauważalny dotknęła unifikacja kulturowa. Kultywowanie tradycji lasowiackich ocalało w bardzo ograniczonym zakresie i wymaga solidnego wsparcia tak merytorycznego, jak też promocyjnego. Festiwal jest jednym z narzędzi przywracania istotnego znaczenia tej kulturze w przestrzeni kulturowej województwa podkarpackiego, nośnikiem powrotu do korzeni, ale
także motywacją do szukania inspiracji w tej tradycji do realizacji potrzeb i oczekiwań współczesnego człowieka.

Nowością tegorocznej edycji Festiwalu jest organizacja dwóch przeglądów o randze festiwalowej: I Przegląd Pieśni Lasowiackich w Grodzisku Dolnym oraz I Konkurs Lasowiackiego Tańca Tradycyjnego w Nowej Dębie. Odbędą się prezentacje, które oceni profesjonalne jury i przyzna pierwsze nagrody festiwalowe.

Na wszystkie wydarzenia festiwalowe wstęp jest bezpłatny i wszędzie czekają na uczestników niespodzianki i liczne atrakcje plenerowe.

Nad III Festiwalem Kultury Lasowiackiej 2023 patronat honorowy objął Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Patronat medialny sprawują natomiast: TVP Kultura, TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Radio Leliwa, Gazeta Codzienna Nowiny, Nowiny24 oraz portal KulturaLudowa.pl

SKRÓCONY PROGRAM III FESTIWALU KULTURY LASOWIACKIEJ 2023

2.07.2023 (niedziela)

Poręby Dymarskie
Odpust lasowiacki w Porębach Dymarskich
Operator: Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie

Kolbuszowa
Inauguracja III Festiwalu Kultury Lasowiackiej – Odpust na Jagodną
Operator: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

8.07.2023 (sobota)

Gorzyce
Tradycja w drewnie ukryta. Jubileusz pracy artystycznej Jana Puka
Operator: Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach

9.07.2023 (niedziela)

Leżajsk
Zabawka leżajska symbolem lasowiackiej tradycji
Operator: Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku

Tarnobrzeg
Tarnobrzeska potańcówka ze smakiem
Operator: Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu

15.07.2023 (sobota)

Ulanów
Tradycja wodą niesione. Ahoj Flisacy!
Operator: Gminne Centrum Kultury w Ulanowie

16.07.2023 (niedziela)

Grodzisko Dolne
Rodzinny Piknik Lasowiacki w Grodzisku Miasteczku – I Przegląd Pieśni Lasowiackich w Grodzisku Dolnym
Operator: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

Nowa Dęba
„Na odwyrtkę – tańce lasowiackie z przytupem” – I Konkurs Lasowiackiego Tańca Tradycyjnego w Nowej Dębie
Operator: Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie

23.07.2023 (niedziela)

Baranów Sandomierski
Lasowiacka kuchnia w Zamku w Baranowie Sandomierskim
Operator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim

Kolbuszowa
Lesiocka Parzygęba I Jarmak Puszczańskiej Godki
Operator: Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej

Rudnik nad Sanem
Na lasowiackim szlaku. Przystanek – Rudnik nad Sanem
Operator: Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem

29.07.2023 (sobota)

Medynia Głogowska
„Wazanki, kogutki i paradne miski” – Medynia Głogowska
Operator: Ośrodek Garncarski MEDYNIA w Medyni Głogowskiej

30.07.2023 (niedziela)

Stalowa Wola – Rozwadów
Finał III Festiwalu Kultury Lasowiackiej
Operator: Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli

Festiwal Kultury Lasowiackiej po raz pierwszy odbył się w 2021 r., wpisując się w nowe działania Samorządu Województwa Podkarpackiego związane z ochroną i popularyzacją kultury lasowiackiej jako ważnego elementu dziedzictwa i tożsamości regionu. Jego kontynuacja oparta jest na aktywności lokalnych podmiotów, które na co dzień podejmują szereg działań i inicjują przedsięwzięcia wychodzące naprzeciw potrzebie ocalenia i promowania dziedzictwa kulturowego Lasowiaków.

Koordynator III Festiwalu Kultury Lasowiackiej 2023: Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie