I Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego

Sesja muzealnicza poświęcona dawnej i współczesnej tradycji wycinankarstwa ludowego na obszarze województwa łódzkiego zainaugurowała I Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego. We wrześniu odbędzie się konkurs na wycinankę, dla twórców ludowych i artystów inspirujących się tą dziedziną sztuki ludowej. Nasz portal sprawuje patronat medialny nad tym wydarzeniem.

2 lipca 2019 r, w Muzeum w Łowiczu odbyła się sesja muzealnicza pt. „Twórcy – sztuka – kolekcje. Tradycje i współczesność wycinankarstwa na obszarze województwa łódzkiego”.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń oraz wiedzy specjalistycznej dotyczącej kolekcji wycinanek znajdujących się w zbiorach muzeów regionalnych województwa łódzkiego. Podczas spotkania omawiano także aspekty funkcjonowania wycinanki w tradycyjnej kulturze regionów oraz współczesną kondycję i perspektywy rozwoju tej dziedziny sztuki ludowej.

Eksperci z muzeów i instytucji wspierających przedstawili referaty, które pod koniec 2019 roku zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym oraz na stronie internetowej Muzeum w Łowiczu.

Tematy referatów wygłoszonych na sesji muzealniczej:

  • Wycinanki łowickie – lokalnie, regionalnie, globalnie – mgr Magdalena Bartosiewicz, Muzeum w Łowiczu.
  • Piękno nożycami cięte. Brzezińska wycinanka ludowa – mgr Anna Kwaśkiewicz, Muzeum Regionalne w Brzezinach.
  • Kolorowe piękno wycięte z papieru. Opoczyńskie kwadraty i rózgi – mgr Adam Grabowski, Muzeum Regionalne w Opocznie.
  • Wycinanka piotrkowska w zbiorach Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim – Ewa Sęderecka, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.
  • Wycinanka w zbiorach Muzeum Regionalnego im. St. Sankowskiego w Radomsku – mgr Barbara Sitek, Muzeum Regionalne im. St. Sankowskiego w Radomsku.
  • Wycinanka rawska – mgr Marzena Grzyb – Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej.
  • Wycinanka ludowa w zbiorach sieradzkiego muzeum – mgr Paweł Kieroń, Muzeum Okręgowe w Sieradzu.
  • Wycinankarstwo na obszarze działania Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych – mgr Michał Pająk, opiekun merytoryczny Oddziału Piotrkowskiego STL.
  • Twórcy plastyki papierowej na Ziemi Wieluńskiej – mgr Tomasz Spychała, Muzeum Ziemi Wieluńskiej
triennale_wycinanka-sesja

Sesja muzealnicza pt. „Twórcy – sztuka – kolekcje. Tradycje i współczesność wycinankarstwa na obszarze województwa łódzkiego”, fot. organizatorzy

Sesja muzealnicza pt. „Twórcy – sztuka – kolekcje. Tradycje i współczesność wycinankarstwa na obszarze województwa łódzkiego”

Sesja muzealnicza pt. „Twórcy – sztuka – kolekcje. Tradycje i współczesność wycinankarstwa na obszarze województwa łódzkiego”, fot. organizatorzy

Konkurs na wycinankę ludową

I Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego to przedsięwzięcie integrujące i aktywizujące profesjonalistów – twórców, artystów, muzealników i odbiorców sztuki ludowej. Projekt, który zakłada zorganizowanie konkursu, wystawy pokonkursowej oraz sesji międzymuzealnej otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna.

Triennale w założeniu odbywające się co 3 lata będzie narzędziem do ochrony i upowszechniania zanikającego zjawiska jakim jest wycinankarstwo. Mamy nadzieję, że na stałe wpisze się ono w kalendarz wydarzeń kulturalnych województwa łódzkiego.

We wrześniu zorganizowany zostanie konkurs skierowany do osób wykonujących papierowe wycinanki tradycyjne oraz wycinanki inspirowane tradycją regionów etnograficznych i miejscowości z obszaru województwa łódzkiego, w szczególności regionów: łowickiego, rawskiego, opoczyńskiego, sieradzkiego, radomszczańskiego, wieluńskiego, okolic Brzezin, Piotrkowa Trybunalskiego i Tomaszowa Mazowieckiego.

Prace należy dostarczyć na adres Muzeum w Łowiczu: Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz z dopiskiem: I Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego w terminie od 1 września do 30 września 2019 r.

Głównym organizatorem triennale jest Muzeum w Łowiczu. Partnerami projektu są Łódzki Dom Kultury, Fundacja Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło oraz muzea: Muzeum Regionalne w  Brzezinach, Muzeum Regionalne w Opocznie, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku, Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej, Muzeum Okręgowe w Sieradzu, Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego, Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu.

Regulamin konkursu I Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego

* Zdjęcie główne: Gwiozda, okres międzywojenny, wyk. E. Żaczek, zbiory Muzeum w Łowiczu