Festiwal żywej muzyki na strun dwanaście i trzy smyki

W dniach 18-19 maja w Kolbuszowej odbędzie się ,,Festiwal żywej muzyki
na strun dwanaście i trzy smyki". W ramach Festiwalu odbędzie się
konkurs kapel ludowych oraz warsztaty muzyki żywej m.in. wykłady,
spotkania, nauka gry. Zgłoszenia do 10 maja.

19 maja (niedziela) o godz. 14.00 podczas konkursu
zaprezentują się autentyczne kapele z terenu województwa
podkarpackiego, a także południowej części województwa lubelskiego oraz
wschodniej województwa małopolskiego.
Zagrają:

– Kapela Stanisława Głaza z Dzwoli
– Kapela Butrynów z Janowa Lubelskiego
– Kapela Kocirba z Kolbuszowej
– Kapela Biała Muzyka z Trzciany
– Kapela Flisacka z Ulanowa
– Kapela Trzcinicoki z Trzcinicy
– Kapela Jana Cebuli z Kolbuszowej
– Kapela Jana Marca z Kosów
– Kapela Władysława Pogody z Kolbuszowej
– Kapela Widelanie z Widełki
– Kapela Młodzi Widelanie
– Kapela Jana Marka z Kamionki

* * *

18 maja od godz.13.00 w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej (ul. Obrońców Pokoju 66) odbędą się warsztaty żywej muzyki.

Program – część teoretyczna

1. Muzykant ludowy: charakterystyka postaci i jego rola w tradycyjnej kulturze.
Miejsce
i rola muzykanta w tradycyjnej społeczności wiejskiej oraz jego
postrzeganie przez członków tej społeczności. Muzykant wczoraj i
dzisiaj: czy folklor muzyczny jest dzisiaj potrzebny? – prof. dr hab. Jan Adamowski (UMCS Lublin).

2. Muzykanci, kapele i instrumenty w tradycyjnej kulturze.
Miejsce
i rola muzyki w kulturze ludowej. Tradycyjne składy kapel (instrumenty)
w południowo wschodniej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem
południowej części województwa podkarpackiego, południowej województwa
lubelskiego oraz wschodniej połaci województwa małopolskiego.
Najbardziej typowe melodie grane przez muzykantów na tym obszarze oraz
ich charakterystyka (skale, rytmika) – prof. dr hab. Antoni Zoła (KUL Lublin).

3. Muzykanci i kapele w folklorze Lasowiaków i Rzeszowiaków.
Tradycyjne
składy kapel (instrumenty) w północnej części województwa
podkarpackiego (Lasowiacy, Rzeszowiacy). Najbardziej typowe melodie
grane przez muzykantów na tym obszarze oraz ich charakterystyka (skale,
rytmika). Rejestracja repertuaru muzykanckiego w terenie – mgr Jolanta Danak – Gajda (Radio Rzeszów S.A.).

4. Muzykant i ludowe muzykowanie okiem etnografa.
Miejsce
i rola muzyki instrumentalnej i śpiewu w tradycyjnych obrzędach oraz na
zabawach. Tradycyjne stroje w regionach etnograficznych na terenie woj.
podkarpackiego, wschodniej części woj. małopolskiego oraz południowej
woj. lubelskiego. Odzież odświętna i codzienna, ubiór muzykantów w
tradycji i współcześnie – dr Andrzej Karczmarzewski (Rzeszów).

5. Kapele ludowe i tradycyjna muzyka dzisiaj.
Prezentacje
sceniczne kapel podczas przeglądów i festiwali folklorystycznych.
Muzyka ludowa i kapele towarzyszące widowiskom scenicznym, prezentującym
obrzędy ludowe, zwyczaje towarzyskie i prace gospodarskie. Współpraca i
opieka domów kultury nad współcześnie funkcjonującymi kapelami ludowymi
i muzykantami, rejestracja występów scenicznych – mgr Czesław Drąg (WDK Rzeszów).

6. Kreacja wizerunku współczesnych muzykantów ludowych w mediach.
Audycje
telewizyjne i ich wpływ na ocenę postaci ludowych muzykantów we
współczesnych środowiskach miejskich i wiejskich, kreacja samooceny.
Rejestracja repertuaru współczesnych muzykantów wraz z wizualnym zapisem
sposobu gry, zachowania i stroju. Wpływ emisji audycji telewizyjnych na
repertuar kapel: korzyści i zagrożenia – mgr Jerzy Dynia (Telewizja Rzeszów S.A.).

Część praktyczna – Władysław Pogoda, skrzypek ludowy z Huciny
Prowadzenie – mgr Jacek Tejchma, etnograf, Mielec

Chłopski
stół z obiadem regionalnym dla wszystkich uczestników warsztatów. Po
zakończeniu szkolenia – lasowiackie ognisko integracyjne!

Zapisy

Zgłoszeń należy dokonywać osobiście, listownie, faxem lub e -mail, na adres organizatora:
Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 66, 36-100 Kolbuszowa, tel. 17 2271-563,
mdk@kolbuszowa.pl,
w terminie do 10 maja br.

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszenia na stronie: www.kultura.kolbuszowa.pl

Organizatorem jest Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej.
Festiwal oraz warsztaty realizowane są dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.