„Etnografia” – Nowa książka prof. Mariana Pokropka już w księgarniach

We wrześniu nakładem wydawnictwa PWN ukazała się długo wyczekiwana, monumentalna praca „Etnografia. Materialna kultura ludowa Polski na tle porównawczym” autorstwa prof. Mariana Pokropka. Nasz portal wraz z Narodowym Instytutem Dziedzictwa objął patronat nad tą publikacją. 

Profesor Marian Pokropek, emerytowany pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z nestorów polskiej etnografii, podjął się tytanicznego zadania uwiecznienia swoich wykładów z etnografii w formie książkowej. Prace autorskie i redakcyjne nad tym dziełem trwały kilka lat. Powstała praca monumentalna (ponad 600 stron), składająca się ze wstępu i 11 rozdziałów, w których autor omawia rozmaite zagadnienia dotyczące kultury materialnej na tle procesów gospodarczych i społecznych, uwidacznia zachodzące pod ich wpływem przekształcenia, a także zmiany wynikające z postępu technologicznego.

Integralną częścią książki są dołączone do tekstu ilustracje – łącznie ok. 800. Są to w większości unikatowe fotografie i rysunki z prywatnego archiwum prof. M. Pokropka: najstarsze powstały na początku lat 50. XX w., najnowsze profesor wykonywał w pierwszej dekadzie bieżącego stulecia.

Prof. Marian Pokropek, Etnografia. Materialna kultura ludowa Polski na tle porównawczym, fot. K. Butryn / www.kulturaludowa.pl

Prof. Marian Pokropek, Etnografia. Materialna kultura ludowa Polski na tle porównawczym, fot. K. Butryn / www.kulturaludowa.pl

Książka prof. Mariana Pokropka „Etnografia. Materialna kultura ludowa Polski na tle porównawczym” jest dziełem niezwykłym. Od czasu ukazania się wiekopomnej „Kultury ludowej Słowian” Kazimierza Moszyńskiego w polskiej literaturze naukowej nie powstało dotąd dzieło o porównywalnym wydźwięku. I zapewne już nie powstanie, bo erudycja jej Autora jest ostatnim gwarantem stworzenia tak monumentalnej syntezy, ostatnią gwarancją tak panoramicznej rejestracji polskiej kultury ludowej, która na naszych oczach stała się już minionym obrazem naszego wspólnego dziedzictwa narodowego.

Książka jest przeznaczona dla specjalistów, ale też wszystkich osób zainteresowanych kulturą materialną obszaru Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Znajdą oni w niej syntezę wiedzy o tradycyjnej kulturze materialnej Polski z licznymi odniesieniami do kultur społeczności z obszaru Słowiańszczyzny – efekt systematycznych badań prowadzonych do końca XX wieku oraz dokumentację fotograficzną do przełomu XX i XXI wieku.

Prof. Marian Pokropek, Etnografia. Materialna kultura ludowa Polski na tle porównawczym, fot. K. Butryn / www.kulturaludowa.pl

Prof. Marian Pokropek, Etnografia. Materialna kultura ludowa Polski na tle porównawczym, fot. K. Butryn / www.kulturaludowa.pl

Spis treści

Kultura ludowa Słowian – na XII wiek
Krótka historia pewnej książki
Wstęp, czyli parę słów na temat etnografii, etnologii

1. Osadnictwo i rolnictwo. Podstawy gospodarcze tworzenia się kultury ludowej na ziemiach Polski. ;
2. Pasterstwo i hodowla;
3. Dodatkowe zajęcia ludności wiejskiej [zbieractwo, łowiectwo, rybołówstwo, bartnictwo, pasiecznictwo, pszczelarstwo];
4. Budownictwo;
5. Systemy ogniowe, sprzęty i meble;
6. Plecionkarstwo;
7. Obróbka lnu i wełny. Tkactwo;
8. Garncarstwo;
9. Zajęcia i zawody rzemieślnicze związane z obróbką drewna [ciesielstwo, stolarstwo, kołodziejstwo, bednarstwo];
10. Kowalstwo;
11. Transport i komunikacja
Zakończenie
Podziekowania
Bibliografia
Indeks
Ilustracje kolorowe

Etnografia. Materialna kultura ludowa Polski na tle porównawczym
Autor: Marian Pokropek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 552
Format: 14.5 x 20.5 cm
Numer ISBN: 9788301207113