Jubileusz pracy artystycznej Stanisława Śliwińskiego i Leszka Baczkowskiego

1 września br. w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku Oliwie odbył się Dzień Twórcy Ludowego. Tego dnia do gdańskiego muzeum zjechali się artyści oraz zaproszeni goście honorowi by świętować jubileusze pracy artystycznej rzeźbiarzy, Stanisława Śliwińskiego – 45 lat pracy i Leszka Baczkowskiego – 44 lata pracy.

Grupa artystów przygotowała stoiska ze swoimi wyrobami, by je zaprezentować oraz sprzedawać. Mogliśmy podziwiać ceramikę kaszubską Bożeny i Tadeusza Zaborowskich, hafty Lidii Czaplewskiej,  Henryki Bobrowskiej, Anny Chrabowskiej, Aleksandry Hejmowskiej-Zadrożnej, Ireny Szczepańskiej, Ireny Klaman, Wandy Krzymińskiej, Stefanii Marczak, Danuty Niechwiadowicz, Elżbiety Żuławskiej, Katarzyny Nowak, Marii Leszman, Haliny Wensierskiej i Marii Stosik. Pracami rzeźbiarskimi pochwalili się: Stanisław Śliwiński, Edward Jastrzębski, Marian Bach, Leszek Baczkowski oraz Ryszard Rabeszko.

Przyjechała też ze swoimi obrazami i tomikami poezji Jolanta Steppun wraz z małżonkiem. Swoje hafty oraz instrumenty ludowe prezentowali Państwo Jadwiga i Jerzy Sikora. Pani Irena Brzeska przygotowała instalację rzeźbiarskiego projektu opowiadającego o wsi czasu minionego pt. „Wieś Warmii i Kaszub w osobistych wspomnieniach”. W paru zdaniach opowiedziała o tym projekcie, na który otrzymała stypendium z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Gości przywitała kustosz Oddziału Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku – Oliwie, Pani Ewa Gilewska. Alicja Serkowska, prezes Oddziału Gdańskiego STL w krótkiej mowie przywitalnej przypomniała niedawno obchodzony jubileusz 50 – lecia Zarządu Głównego STL w Lublinie i poinformowała o otrzymanych przez artystów uhonorowaniach. Złoty medal „Gloria Artis” otrzymała Bernadeta Reglińska, srebrny medal „Gloria Artis” otrzymał Stanisław Śliwiński. Natomiast dyplomy za pracę na rzecz Stowarzyszenia otrzymali: Edmund Zieliński, Ewa Gilewska oraz Alicja Serkowska. Edmund Zieliński otrzymał nominację do tytułu „Ambasador Kociewia” podczas tegorocznych „Walnych Plachandrów Kociewskich w Wirtach. Następnie Panie Urszula Gałka , śpiew i Zofia Stankowska , śpiew i gra na akordeonie zabawiły gości pieśniami kaszubskimi.

Państwo Sikora prezentują instrumenty ludowe.

Państwo Sikora prezentują instrumenty ludowe.

Rozśpiewani przeszliśmy do kolejnej części naszego święta. Karolina Serkowska z Kartuz odczytała przygotowane przez Alicję Serkowską laudacje rzeźbiarzy, Stanisława Śliwińskiego i Leszka Baczkowskiego. Alicja Serkowska wręczała jubilatom gratulacje i upominki od Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia twórców Ludowych, Ewa Gilewska wręczała gratulacje i upominki od Muzeum Narodowego w Gdańsku, a następnie składali gratulacje jubilatom kolejni goście. Po czym kolejno jubilaci dziękowali za gratulacje i miłe słowa wypowiedziane o ich działalności twórczej. Obaj panowie serdecznie dziękowali swoim małżonkom za cierpliwe i pomocne wsparcie ich w pracy artystycznej. Po czym Pani Ewa Gilewska zaprosiła wszystkich na obejrzenie filmu współczesnej formy rzeźby ludowej „Przygody Remusa” z udziałem rzeźb Ireny Brzeskiej oraz na poczęstunek, który własnym sumptem  przygotowali jubilaci oraz twórcy.

Impreza rozszerzyła się i na sali na pierwszym piętrze Muzeum trwały rozmowy z jubilatami oraz biesiadowano przy suto zastawionych przysmakami stołach. W ogródku zaś trwała prezentacja i sprzedaż wyrobów ludowych. Pogoda dopisała, było więc dużo gości odwiedzających to miejsce. Przeżyliśmy kolejny piękny, pełen wzruszeń i radości dzień. Już myślimy o kolejnym miłym spotkaniu.

Relacja: Alicja Serkowska

 

Od lewej: Karolina Serkowska, Ewa Gilewska, Alicja Serkowska, Urszula Gałka i Zofia Stankowska.
Składanie gratulacji Stanisławowi Śliwińskiemu. Karolina Serkowska czyta laudację, a Leszek Baczkowski poproszony do wręczenia gratulacji zmierza w kierunku sceny.
Jubilaci: Leszek Baczkowski z małżonką Teresą oraz Stanisław Śliwiński z żoną Bożeną. Jubilaci dziękowali małżonkom za wsparcie, pomoc i cierpliwość w niekiedy trudnych działaniach twórczych.

Od lewej:  Ryszard Rosławski, Edward Jastrzębski, Leszek Baczkowski, Felicja Baska-Borzyszkowska, Janina Gliszczyńska, Urszula  Jurczyk, Teresa Baczkowska. II zdjęcie od lewej: Marian Bach, Jerzy Sikora, Alicja Serkowska, Jadwiga Sikora, Regina Białk i Ewa Gilewska.

Państwo Sikora prezentują instrumenty ludowe.   Panie U. Gałka i Z. Stankowska wraz z Brygidą Hochschulz zabawiają gości biesiady. Widoczni też są na zdjęciu Państwo Baczkowscy.

Od lewej: Regina Białk /plecionkarstwo z Kościerzyny/, Felicja Baska-Borzyszkowska /regionalistka        i nauczycielka języka kaszubskiego z Łubiany/, Ryszard Rosławski /malarz ze Starej Kiszewy/, Janina Gliszczyńska /rzeźbiarka z Miastka/. W tle stoisko z rzeźbami Ryszarda Rabeszki z Prabut.
Relacja: Alicja Serkowska

* Zdjęcie główne: Leszek Baczkowski z małżonką Teresą oraz Stanisław Śliwiński z żoną Bożeną. Jubilaci dziękowali małżonkom za wsparcie, pomoc i cierpliwość w niekiedy trudnych działaniach twórczych.