Seminarium poświęcone tradycji układania kwietnych dywanów

W pierwszy weekend października w Spycimierzu (woj. łódzkie) odbędzie na III Seminarium Spycimierskie, które będzie dotyczyło zagadnień związanych z tradycją układania kwietnych dywanów.

Seminarium jest częścią projektu „Procesja Bożego Ciała z tradycja kwietnych dywanów w Spycimierzu – ochrona i wzmocnienie tradycji” w ramach programu „Kultura ludowa i Tradycja”. Projekt został stworzony z myślą o upowszechnieniu oraz ochronie unikatowej w skali naszego kraju tradycji układania kwietnych dywanów na uroczystość Bożego Ciała.

Dwudniowy program seminarium zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Nie zabraknie specjalistów, naukowców oraz gości zagranicznych. W tym roku odwiedzą nas delegacje z Włoch (Stowarzyszenie InfiorItalia) oraz Litwy.

Pierwszego dnia (4 października) zaplanowane jest spotkanie przy „okrągłym stole”, które stanie się polem do wymiany doświadczeń w zakresie m.in.: współpracy międzynarodowej, promocji oraz omówieniu zagadnienia w kontekście krajowych i światowych list dziedzictwa niematerialnego. Na drugi dzień (5 października) przewidziano przedpołudniowe warsztaty kierowane do mieszkańców Spycimierza i uczniów tamtejszej szkoły, które poprowadzą goście uniwersyteccy: dr hab. K. Smyk, dr hab. B. Włodarczyk, dr hab. M. Ziółkowska-Kuflińska oraz dr Beata Krakowiak.

Po południu odbędzie się właściwe III Seminarium, podczas którego w pierwszej części zostaną wręczone tytuły honorowe członków Stowarzyszenia Spycimierskie Boże Ciało. Następnie, Goście zaprezentują prelekcje: Prezes Stowarzyszenia Spycimierskie Boże Ciało, p. Maria Pełka opowie o ważnych postaciach dla kultywowania i ochrony tradycji układania kwietnych dywanów, dr Akradiusz Jełowiecki przedstawi relację z badań zespołu etnograficznego, a dr hab. Bogdan Włodarczyk zaprezentuje efekty badań zespołu społeczno–geograficznego.

Warto przy tym dodać, że wyniki ekspertyz i rekomendacje sformułowane przez zespoły badawcze, stanowią niezbędną podstawę do rozpoczęcia przez depozytariuszy prac nad programem ochrony dziedzictwa. Również zagraniczni goście włączą się aktywnie w spotkanie i opowiedzą analogicznych o tradycjach na terenie rodzimym oraz zagrożeniach płynących m.in. z rosnącej komercjalizacji.

Ostatnia część spotkania poświęcona będzie premierze filmu „Spycimierskie Boże Ciało”, który powstał przy okazji tegorocznych obchodów.

Sobotnie spotkanie będzie miało charakter otwarty, oznacza to, że wszyscy zainteresowani mogą wziąć w nim udział. Mieszkańców Spycimierza oraz wszystkich zainteresowanych tematyką tradycji  kwietnych dywanów zapraszamy do sali OSP w Spycimierzu od godz. 15.30. Zachęcamy do śledzenia strony:
www.spycimierskiebozecialo.pl, na której już wkrótce pojawi się szczegółowy plan wydarzenia.

Projekt realizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Uniejowie został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Pobierz program