Dobre praktyki w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Już 15-16 października w Zakopanem odbędą się specjalne warsztaty pt. „Dobre praktyki w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego według konwencji UNESCO z 2003 roku na przykładzie wybranych działań z terenu Polski”. Organizatorem spotkania jest Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Biurem Promocji Zakopanego.

Dwudniowe warsztaty skierowane są głównie do organizacji pozarządowych, instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i osób bezpośrednio związanych z dziedzictwem niematerialnym i jego ochroną.

Organizowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Biuro Promocji Zakopanego warsztaty będą doskonałą okazją do wymiany poglądów, doświadczeń i spostrzeżeń w zakresie ochrony dziedzictwa. Serdecznie zapraszamy tych wszystkich, którzy w swojej codziennej pracy działają w obszarze ochrony, promocji oraz dokumentacji sfery niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w szczególności przedstawicieli instytucji pozarządowych, kulturalno-oświatowych, urzędów a także animatorów kultury – powiedziała Katarzyna Sadowska-Mazur p.o. kierownika zespołu ds. dziedzictwa niematerialnego.

Główną ideą spotkania jest przede wszystkim prezentacja najbardziej wartościowych działań mających na celu ochronę niematerialnych dóbr kultury wpisujących się w standardy ochrony dziedzictwa propagowanych przez UNESCO. W celu jak najdokładniejszego omówienia tematu warsztaty zostały podzielone na dwie części: teoretyczną oraz praktyczną.

Pierwszego dnia odbędzie się seria krótkich wykładów i dyskusji, podczas których praktycy zaprezentują sposoby, jakie na co dzień wykorzystują do działań na rzecz ochrony dziedzictwa niematerialnego. Kolejny dzień warsztatów to w część praktyczna przewidująca pacę w grupach. Będzie ona dotyczyć identyfikacji, inwentaryzacji i dokumentacji dziedzictwa niematerialnego – dodała Sadowska-Mazur.

By wziąć udział w wydarzeniu należy do 30 września 2015 roku przesłać swoje zgłoszenie na adres warsztaty@nid.pl. Więcej informacji można znaleźć na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa poświęconej niematerialnemu dziedzictwu kulturowemu: www.niematarialne.nid.pl.

Więcej informacji udziela:
Katarzyna Sadowska-Mazur
email: kmazur@nid.pl
tel: 22 551-56-92

TESTTT